Екологія рослин

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3120доцент Цвілинюк О. М.БЛЕ - 21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332БЛЕ - 21сдоцент Цвілинюк О. М.

Опис курсу

Дисципліна «Екологія рослин» вивчається студентами-екологами на ІІ курсі паралельно із загальним курсом екології. Покликана більш глибоко донести  слухачам, що рослини – основа життя на нашій планеті. Мають унікальну властивість накопичувати енергію світла в органічних речовинах в процесі фотосинтезу, підпорядковані фізико-хімічним законам перетворення матерії та енергії. Ця дисципліна вивчає специфіку будови рослин та закономірності життєдіяльності рослинного організму в онтогенезі в різних умовах середовища. З екології рослин постала фітоіндикація – прикладний напрям –  вивчення стану навколишнього середовища за морфоанатомічними та фізіологічними особливостями рослинних організмів.

Рекомендована література

  1. Краснов В.П.,Шелест З.М., Давидова І.В. Фітоекологія зосновами лісівництва. – Суми: Університетська книга, 2011,405 с.
  2. Мусієнко М.Н. Екологія рослин. – К.: Либідь, 2006. – 432 с.
  3. http://coe.osenu.org.ua/wp-content/uploads/2014/04/14-/Razumova_Ekologiya_roslin.pdf
  4. Лаптєв О.О. Екологія рослин з основами біогеоценології. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 142 с.
  5. Лукаш О.В. Польова практика з фізіології та екології рослин (екскурсії, фенологічні спостереження, польові та демонстраційні досліди). – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 128 с.

Додаткова література:

  1. Екофлора України. / Під ред. Я.П. Дідуха. – К: Фітосоціоцентр, 2001. – Т.1. Краснов В.П., Орлов О.О., Ведмідь М.М.
  2. Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов Українського Полісся. – Новгород-Волинський, 2009. – 490 с.

Силабус:

Завантажити силабус