Екологія тварин

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Капрусь І. Я.БЛЕ - 31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532БЛЕ - 31сдоцент Думич О. Я.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні знання про екологічні особливості тварин, їх адаптації до умов зовнішнього
середовища, особливості угруповань тварин різних рівнів, для формування у бакалаврів уявлень про різноманіття тваринного світу, закономірності поширення різних видів та причинно-наслідкових зв’язків живого з довкіллям. Тому в курсі представлено огляд як сучасних концепцій екології, так і процесів та інструментів, які потрібні для формування фахових компетентностей і навичок.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Екологія тварин» є ознайомлення студентів з різноманіттям тваринного світу, його зв’язками з зовнішнім середовищем існування, будовою та життєдіяльністю тварин, їхнім поширенням, закономірностями індивідуального та історичного
розвитку.
Цілі:
1) формування комплексу знань про понятійний апарат, сучасні методи вивчення екології тварин, історію досліджень і видатних учених ;
2) ознайомлення з сучасними напрямами досліджень дисципліни;
3) розуміння екологічних особливостей окремих видів тварин та їхніх
адаптацій до життя в певних умовах зовнішнього середовища

Силабус:

Завантажити силабус