Екоурбаністика

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Мамчур З. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116БЛЕ - 61мдоцент Мамчур З. І.

Опис курсу

Кількість годин: 120 год: лекції – 32; практичні заняття -16;
Форма контролю: Залік
Викладач: доцент Мамчур Звенислава Ігорівна https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/mamchur-z-i-2
Анотація: Екоурбаністика – як міждисциплінарний об’єкт дослідження; поняття міського
середовища та проблеми сталого розвитку урбоекосистеми.
Урбанізація в ХХІ столітті не має бути однією з головних екологічних проблем планетарного
масштабу, тому вже сьогодні надзвичайно актуальними є побудова екоміст із тенденціями актуалізації екологічних ініціатив, які стали визначальними для сучасної архітектури і містобудування. У курсі йтиме мова про міста сьогодення і майбутнього, які повинні максимально влитися у природне середовище, про деякі унікальні соціальні й економічні механізми для економії енергії й матеріалів, адаптацію до нових технологій та енергосистем, екобезпеку транспорту, а також про збереження природних ресурсів, у тому числі біорізноманіття, про екоурбанізм для сталого розвитку. Як вирішити екологічні проблеми міст, які підходи до створення смарт сіті, яку роль відіграє озеленення.

Література:
 Дудин Р. Б. Старовинні парки Львівщини – осередки культурної дендрофлори // Науковий вісник НУБіП України: зб. наук. праць. К.: Вид-во НУБіП України.2010. Вип. 152 (2010). С. 186–189.
 Кучерявий, В. П. Озеленення населених мiсць. Львiв: ВiТ, 2005. 456 с.
 Кучерявий В. П. Сади і парки Львова. Вид-во” Світ”, 2008. 340 с.
 Марутяк С. Б. Особливості формування газонів в умовах Львівщини: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.03.01. Львів, 2002. 19 с.
 Мороз О. С. Екологія міських систем [Текст] : інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення / О. С. Мороз. – Рівне : НУВГП, 2008. – 182 с.
 Шаблій О. Природно-географічне розташування Львово. Львів: комплексний атлас. Київ: ДНВП “Картографія”, 2012. С.16.
 Childers D. L., Pickett S. T. A., Grove J. M., Ogden L., & Whitmer A. Advancing urban sustainability theory and action: Challenges and opportunities. Landscape and Urban Planning. 2013.
 Corner J, Duncan A. Landscpe urbanism: an annotated Bibliography. http://www.terrafluxus.com/wpcontent/uploads/2010/10/final-format-LU-bib-2. pdf
 Elmqvist T., Fragkias M., Goodness J., Güneralp B., Marcotullio P. J., McDonald R. I., … & Wilkinson C. Urbanization, biodiversity and ecosystem services: challenges and opportunities: a global assessment. Springer Nature, 2013. 755 Р.
 Jaganmohan M., Vailshery L. S., Gopal D., & Nagendra, H. Plant diversity and distribution in urban domestic gardens and apartments in Bangalore, India. Urban Ecosystems, 2012. 15 (4). р. 911–925.
 James P. Urban sustainability in theory and practice: circles of sustainability. Routledge. 2015.
 Seitzinger S. et al. Planetary stewardship in an urbanizing world: Beyond city limits. AMBIO, 2012. 41 , р.787–794. doi:10.1007/ -012-0353-7
 Pickett, S. T. A., Cadenasso, M. L., & McGrath, B. (Eds.). Resilience in ecology and urban design: Linking theory and practice for sustainable cities . New York: Springer, 2013.