Фітомеліорація

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Цвілинюк О. М.БЛЕ - 61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116БЛЕ - 61мдоцент Цвілинюк О. М.

Опис курсу

Дисципліна «Фітомеліорація» є вибірковою навчальною дисципліною зі спеціальності  101 Екологія для освітньої програми магістра, яка викладається у ІІІ  семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи і технології фітомеліорації.

2. Оздоровчі та естетичні види фітомеліорації та основи моніторингу меліорованих земель

Силабус:

Завантажити силабус