Фізіологія та біохімія рослин

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
510доцент Величко О. І.
610доцент Величко О. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Величко О. І.
628доцент Величко О. І.

Опис курсу

Курс «Фізіологія та біохімія рослин» – про унікальність будови й існування рослинних організмів. Після прослуховування курсу студенти дізнаються про особливості живлення, водообміну, дихання, росту, розвитку та розмноження рослин. Значна увага приділена еволюційно сформованим стратегіям виживання рослин за різних умов існування й за дії несприятливих біотичних та абіотичних чинників. Висвітлюється також значення рослин для життя інших організмів на планеті.

 

Рекомендована література

  • Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник – К. : Либідь, 2005. – 808 с.
  • Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник – К. : Фітосоціоцентр, 2001. – 392 с.
  • Злобін Ю. А. Курс фізіології та біохімії рослин : Підручник – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 464 с.