Фізіологія та екологія рослин

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
564доцент Величко О. І.БЛЕ - 31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564БЛЕ - 31сдоцент Величко О. І.

Опис курсу

Курс «Фізіологія та екологія рослин» розкриває фундаментальні особливості будови й життєдіяльності рослинних організмів; знайомить із еволюційно сформованими стратегіями виживання рослин за різних умов існування й за дії несприятливих біотичних та абіотичних чинників; висвітлює роль рослин в житті інших організмів на планеті.

Після прослуховування курсу студенти дізнаються про особливості живлення; водообміну; дихання; росту, розвитку, розмноження та стійкості рослин. Знання принципів структурно-функціональної організації рослин дасть можливість  керувати  продукційним процесом фітоценозів для створення теоретичної бази раціонального використання й захисту рослинного світу.

Рекомендована література

  • Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник – К. : Либідь, 2005. – 808 с.
  • Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник – К. : Фітосоціоцентр, 2001. – 392 с.
  • Злобін Ю. А. Курс фізіології та біохімії рослин : Підручник – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 464 с.