Функціональна фітоекологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Величко О. І.БЛБ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116БЛБ - 11мдоцент Величко О. І.

Опис курсу

«Функціональна фітоекологія» – міждисциплінарний інтегративний курс, який висвітлює закономірності й особливості функціонування рослин у фітоценозах різних географічних зон.

Мета курсу:

формування у студентів наукових знань, що стануть підґрунтям для раціонального використання і охорони природи.

Цілі:

– поглиблення уявлень про закономірності функціонування рослин та рослинних угруповань;

– отримання ґрунтовних знань про середовища існування рослин;

– поглиблення знань про закони впливу екологічних факторів на процеси життєдіяльності рослин та про екологічні групи рослин за відношенням до різних екологічних чинників;

–  розширення уявлень про механізми адаптації рослин до дії екстремальних чинників середовища;

– усвідомлення ролі рослин у біоіндикації та відновленні природнього середовища.

Після завершення цього курсу студент буде:

– знати, як зміни напряму метаболізму забезпечують здатність рослин виживати у постійно змінюваних умовах; як функціонують фітоценози у різноманітних природних зонах за динамічних екологічних умов; яка рольфітоценозів у біоценозах та біогеоценозах.

– вміти інтерпретувати та прогнозувати зміни метаболізму рослин за дії екологічних чинників у лабораторних та польових умовах; визначати екологічні групи рослини, види стресових навантажень, ступінь антропогенного впливу; вміти визначати життєву форму рослини за різними класифікаціями; використовувати рослинні організми для біоіндикації рівня забруднення середовища.

Рекомендована література

 

  • Волчовська-Козак О.Є. Екологія рослин / О.Є. Волчовська-Козак // Курс лекцій для студентів-біологів ВНЗ. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2013. – 128 с.
  • Брайон О.В., Чикаленко В.Г. Екологія рослин. Практикум. – К., Вища школа, 1996.
  • Волчовська-Козак О.Є. Методичні вказівки до практичних робіт і самостійна робота студентів з екології рослин / О.Є. Волчовська-Козак // Методичні вказівки – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2013. – 80 с.
  • Дідух Я.П., Плюта П.Г. Фітоіндикація екологічних факторів – К.: Вид-во Інституту ботаніки НАНУ, 1994. – 280 с.Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології – К.: Либідь, 2004. – 408 с.Ольгович О.П., Мусієнко М.М. Фітоіндикація та фітомоніторинг – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 64 с.

Допоміжна:

  • Drisko J.A., Noland D., Wagner L. (2020) Systems Biology Resources. In: Noland D., Drisko J., Wagner L. (eds) Integrative and Functional Medical Nutrition Therapy. Humana, Cham.  https://doi.org/10.1007/978-3-030-30730-1_54
  • Ковирьова О.В. Моделі фотосинтезу та комп’ютерна оцінка стану рослин. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2010. – 9. – С. 72-81.
  • Данченко М.М., Клубисова К., Кривохижа М.В., Бережна В.В., Сакада В.І., Хайдук М., Рашидов Н.М. Cистемна біологія як ефективний інструмент дослідження впливу малих доз хронічного опромінення на рослини в Чорнобильській зоні. Цитология и генетика – 2016 – 50(6) – C. 60-79.  https://doi.org/10.1007/978-3-030-51862-2

 

Силабус: Силабус курсу "Функціональна фітоекологія"

Завантажити силабус