Генетична інженерія та біотехнологія рослин

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Кобилецька М. С.БЛБ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛБ - 11мдоцент Кобилецька М. С.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Генетична інженерія та біотехнологія рослин” є ознайомлення студентів із сучасними методами і напрямами генетичної інженерії та біотехнології рослин, що засновані на розвитку молекулярної генетики, яка дає можливість генетичної реконструкції живих організмів у бажаних для дослідника напрямах. Слухачі курсу зрозуміють як шляхом генетичного реконструювання можна отримати організми, які можна було б використовувати не лише для виробництва якісно нових продуктів – синтезу в промислових масштабах кормових білків, біологічно активних речовин тощо, а й для переробки різноманітних органічних і неорганічних речовин. Завданням вивчення дисципліни є вивчення особливостей технологій генної інженерії та використання генетично модифікованих рослин у різних галузях промисловості й сільському господарстві. Формування уявлень про принципи методів, які характеризуються залученням до культивування клітин вищих рослин, клітинних органел, ферментних і мультиферментних систем, що базуються на застосуванні технологій рекомбінантних молекул для генетичної реконструкції рослин.

Рекомендована література

1. Валиханова Г.Ж. Биотехнология растений. – Алматы: Конжик, 1996. – 154с.
2. Глеба Ю.Ю., Ситник К.М. Слияние протопластов и генетическое конструирование высших растений. – К.: Наук. думка, 1982. – 102 с.
3. Калинин Ф.Л., Кушнир Г.П., Сарнацкая В.В. Технология микроклонального размножения растений . – Киев, 1992. – 232 с.
4. Кучук Н.В. Генетическая инженерия высших растений. – К.: Наук. думка, 1997. – 152 с.
5. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. – К.: ПоліграфКонсалтинг, 2003. – 520 с.
6. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Левенко Б.О. Основи біотехнології рослин. – К.: ЗАТ „Ей-Бі-Сі”, 2000. – 248 с.
7. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 392 с.
8. Ніколайчук С.І., Горбатенко І.Ю. Генетична інженерія. – Ужгород, 1999. – 101 с.
9. Рудишин С.Д. Основи біотехнології рослин. – Вінниця, 1998. – 224 с.
10. Сидоров В.А. Биотехнология растений. Клеточная селекція.- К.: Наук. думка, 1990. – 280 с.
11. Генетично модифіковані рослини: перспективи і проблеми /За ред. Роїка М.В. – К., 2003. – 156 с.
12. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. – Москва: Мир, 2002. – 488 с.
13. Buchanan B.B., Gruissem W. Jones R.L. Biochemistry & Molecular Biology of Plants. 2000., ASPP., 1320 р.