Гідроекологія

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Думич О. Я.БЛЕ - 21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432БЛЕ - 21сдоцент Думич О. Я.

Опис курсу

Гідроекологія є вибірковою навчальною дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 101  “Екологія”, котра викладається упродовж четвертого семестру обсягом 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні знання щодо основних характеристик водних екосистем, їх структури і функціонування та методів дослідження водного довкілля.

Силабус:

Завантажити силабус