Інноваційні методи викладання біології

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Колісник Я. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216доцент Колісник Я. І.

Опис курсу

Дисципліна «Інноваційні методи викладання біології» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми підготовки другого рівня вищої освіти (магістра), яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 4,5 кредити ЄКТС. Програма навчальної дисципліни включає два змістові модулі: характеристика інноваційних технологій навчання біології, методологічні основи застосування інноваційних технологій навчання.

Метою викладання вибіркової дисципліни “Інноваційні методи викладання біології” є сформувати у студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти знання та розуміння професійної діяльності викладача загальноосвітнього навчального закладу, зокрема інноваційної педагогічної діяльності, вміння застосовувати сучасні технології навчання при викладанні біологічних дисциплін, здійснювати їх педагогічний аналіз для забезпечення високої якості навчально-виховного процесу.