Історія екологічної думки

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
11професор Капрусь І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116БЛЕ - 61мпрофесор Капрусь І. Я., Драч Ю. А.

Рекомендована література

Дисципліна «Історія екологічної думки» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 101 Екологія, яка викладається упродовж 11 семестру обсягом 3 кредити. Навчальний курс викладається студентам екологам на біологічному факультеті. Основний наголос під час викладання даного курсу ставиться на досягненнях українських учених у галузі екології, а також проблемах впливу глобалізації людства на його екологічне майбутнє. Він знайомить студентів із історією розвитку української екологічної думки, видатними ученими екологами, етапами становлення екології та основними екологічними школами в Україні, сучасними концепціями охорони природи, а також із особливостями впливу на світогляд українських учених досягнень видатних екологів у Європі.

Мета курсу – ознайомлення студентів з основними теоретичними принципами, засадничими поняттями і світоглядними концепціями екологічної науки, історією розвитку екологічних уявлень і набутих знань у Європі, та Україні зокрема, за останніх 100 років, а також вмінням застосовувати екологічні знання та вміння на практиці при вирішенні різних екологічних проблем сучасності.

Силабус:

Завантажити силабус