Методологія наукових досліджень у фізіології рослин

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Величко О. І.БЛБ - 12м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116БЛБ - 12мдоцент Величко О. І.

Опис курсу

Спецкурс “Методологія наукових досліджень у фізіології рослин” знайомить із:

 • засадами організації наукових досліджень в Україні та світі;
 • сучасною методологією наукових досліджень у фізіології рослин;
 • особливостями вибору напрямів наукових досліджень та визначення етапів НДР;
 • засадами інформаційного забезпечення НДР;
 • принципами оформлення результатів наукової роботи та ін.

Рекомендована література

 • Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Київ, 2008.
 • Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень [Текст]: Навчальний по-сібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. — 3-е вид., перероб. і допов. — К. : ВД «Професіонал», 2005. — 240 с.
 • П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі [Текст]: Навч. посібник / І. П’ятницька-Позднякова. — К.: [б.в.], 2003. — 116 с.
 • Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. Гл.2
 • Кустовська, О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень [Текст] : курс лекц. / О. В. Кустовська. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 124\
 • Казаков Є.О. Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин. – Київ: Фітосоціоцентр, 2000. – 272 с.