Методологія та організація наукової діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016ст. наук. співробітник Кияк В. Г.БЛЕ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛЕ - 11мст. наук. співробітник Кияк В. Г.

Опис курсу

Дисципліна «Методологія і організація наукових досліджень » є
нормативною дисципліною зі спеціальності 101 Екологія для освітньої
програми магістра, яка викладається в 10 семестрі в обсязі 3 кредитів
(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання
з вивчення напрямків екологічних досліджень, методичних основ і
принципів організації наукових досліджень з екології, охорони
природи та раціонального природокористування.

Силабус:

Завантажити силабус