Методи досліджень у фітофізіології

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
524доцент Кобилецька М. С.БЛБ - 32с
524доцент Величко О. І.БЛБ - 32с

Опис курсу

Зі спецкурсу “Методи досліджень у фітофізіології” студенти дізнаються про основні метаболіти рослин та інструменти, необхідні для вивчення особливостей функціонування рослинного організму: від правил пророщування насіння – і до принципів дослідження рослин в культурі in vitro.

Мета курсу:

 • наявність у студентів знань, необхідних для формування практичних навиків роботи у фітофізіологічній лабораторії

Цілі курсу:

 • ознайомлення студентів із загальною характеристикою методів вивчення обміну речовин у рослинному організмі;
 • ознайомлення із принципами організації власної наукової роботи та найуживанішими методами досліджень сучасної фізіології рослин

Рекомендована література

 • Кобилецька М.С., Терек О.І. Біохімія рослин. Л.: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка. – 2017. – 270 с.
 • Вступ до спеціальності: навч. посіб. / за ред. Примака І. Д., Примак О. І. –К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.
 • Казаков Є.О. Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин — К: Фітосоціоцентр, 2001. – 272 с.
 • Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Войціцький В.М. Сучасні методи біохімічних досліджень. – К: Фітосоціоцентр, 2001. – 424 с.
 • Манько В., Гальків М., Клевець М. Основи техніки лабораторних робіт у фізіологічних дослідженнях. Навч. Посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. — 135 с.
 • Мусієнко М.М., Ольхович О.П. Методи дослідження вищих водних рослин. – Київ:В-во поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – 61 с.
 • Мусієнко М.М., Панюта О.О. Біотехнологія рослин. Навч. посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 114 с.
  Ніколайчук В.І. Методи наукових досліджень у фізіології рослин. – Ужгород: вид-во Ужгородського ун-ту, 1999. – 119 с.
 • Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
 • Мусієнко М.М., Паршикова Т.В., Славний П.С. Спектрофотометричні методи в практиці фізіології, біо-хімії та екології рослин. К., Фітосоціоцентр, 2001. – 200 с.
 • Соловйов С.М. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.
 • Шамрай С.Н., Глущенко В.И. Основы полевых исследований в фитопатологии и
  фитоиммунологии. Учебное пособие. Харьков: ХНУ, 2006 — 64 с.

Допоміжна:

 • Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. М., 1979.
 • ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести / http://www.docload.ru/standart/Pages_gost/12883.htm
 • Грабовська Т.О. Застосування методів фізіології рослин для сучасної селекції на посухостійкість / www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Tavnv/2009_65/65_14.pdf
 • Доспехов В.А. Методика полевого опыта.- М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.