Методи досліджень у фітофізіології

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Величко О. І.БЛБ - 32с

Опис курсу

Зі спецкурсу “Методи досліджень у фітофізіології” студент дізнається про інструменти, необхідні для вивчення рослинного організму: від правил пророщування насіння – і до принципів дослідження рослин в культурі in vitro. Особлива увага приділена найуживанішим фізіолого-біохімічним методам, які обов’язково знадобляться у процесі здійснення власного експериментального дослідження – курсової роботи.

Рекомендована література

 • Вступ до спеціальності: навч. посіб. / за ред. Примака І. Д., Примак О. І. –К.: Центр
  учбової літератури, 2009. – 392 с.
 • Казаков Є.О. Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин — К:
  Фітосоціоцентр, 2001. – 272 с.
 • Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Войціцький В.М. Сучасні методи біохімічних досліджень. – К: Фітосоціоцентр, 2001. – 424 с.
 • Манько В., Гальків М., Клевець М. Основи техніки лабораторних робіт у фізіологічних
  дослідженнях. Навч. Посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. — 135 с.
 • Мусієнко М.М., Ольхович О.П. Методи дослідження вищих водних рослин. – Київ:В-во поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – 61 с.
 • Мусієнко М.М., Панюта О.О. Біотехнологія рослин. Навч. посібник. – К.: Видавничо-
  поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 114 с.
  Ніколайчук В.І. Методи наукових досліджень у фізіології рослин. – Ужгород: вид-во
  Ужгородського ун-ту, 1999. – 119 с.
 • Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
 • Мусієнко М.М., Паршикова Т.В., Славний П.С. Спектрофотометричні методи в практиці
  фізіології, біо-хімії та екології рослин. К., Фітосоціоцентр, 2001. – 200 с.
 • Соловйов С.М. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової
  літератури, 2007. – 176 с.
 • Шамрай С.Н., Глущенко В.И. Основы полевых исследований в фитопатологии и
  фитоиммунологии. Учебное пособие. Харьков: ХНУ, 2006 — 64 с.