Методика викладання екологічних дисциплін у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Джура Н. М.БЛЕ-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032БЛЕ-51мдоцент Джура Н. М.

Опис курсу

Шановні студенти! Під час карантину працюємо за схемою:

Примітка:
* – лекція буде розміщена на платформі Moodle;
× – завдання і методика виконання лабораторної роботи будуть на платформі Moodle;
• – виконані завдання студенти надсилають на електронну пошту викладача для перевірк
Практична робота: Прес-конференція як метод навчання. Робота в команді. Вимоги до командної роботи (теоретичне ознайомлення).

• Завдання. Розробити  план проекту для проведення прес-конференції за темою, запропонованою студентами; розподілити ролі залежно від теми, мети і завдань прес-конференції.

17.03.20202
*Тема: Форми організації навчання у ВШ. Лекційно-семінарська система навчання у вищій школі. Лекція як форма організації і метод навчання. Структура, види та основні етапи проведення лекції. Основні вимоги до лекції.17.03.2020
Практична робота: Структура та план-конспект лекції, семінарського (практичного) заняття у ВШ.

• Завдання: Оформити конспект лекції, семінарського (практичного) заняття (навчальна дисципліна і тема на вибір студента). Зразок плану-конспекту надіслано на електронну пошту студента .

24.03.2020
Практична робота: Засоби навчання у ЗВО. Матеріально-технічне забезпечення екологічних дисциплін. Інтернет-ресурси для вивчення екологічних дисциплін (робота з інтернет-ресурсами).

• Завдання: Підготувати презентацію на основі опрацьованих інтернет-ресурсів, які можна використовувати для вивчення екологічних дисциплін.

31.03.2020
* Тема: Сучасні технології навчання у ЗВО. Методика організації та проведення дидактичних ігор при вивченні екологічних дисциплін. Методичні основи проведення тренінгів31.03.2020