Мікологія. Альґологія

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Мамчур З. І.БЛБ-13с, БЛБ-14с, ,

Опис курсу

Курс «Мікологія і альґологія» ознайомлює студентів з даними щодо місця грибів і водоростей у системі органічного світу, з комплексами ознак відділів грибів, прокаріотних та евкаріотних водоростей, а також з основами біології, типами розмноження та життєвими циклами окремих представників.

 Основна література

 1. Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альґології та мікології: навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів України. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 399 с.
 2. Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М. та ін. Ботаніка. Водорості та гриби: навч. посібник. – К.: Арістей, 2006. – 476 с.
 3. Леонтьєв Д.В., Акулов О.Ю. Загальна мікологія: підручник. – Харків: Основа, 2007. – 228 с.
 4. Леонтьєв Д. В. Система органічного світу. Історія та сучасність. — Харків: Основа, 2018. 112 с.

 Додаткова література

 1. Акулов О.Ю. Основи токсикології: що можна знайти в продукції сільського господарства // Хімія в сільському господарстві: посібник для вчителів хімії та біології загальноосв. навч. закладів. Харків: Основа, 2009. С. 65–83.
 2. Антоняк Г. Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. Екологія грибів: монографія. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 628 с.
 3. Бойко М.Ф., Ходосовцев О.Є. Мохоподібні і лишайники: навч. посібник з методики визначення мохоподібних і лишайників. – Херсон: Айлант, 2001. 68 с.
 4. Борисова Е.В., Кислова О.А., Кондратьева Н.В. и др. Основы альгосозологии / Отв. ред. Н.В. Кондратьева, П.М.Царенко. – К.: Академпериодика, 2008. 480 с.
 5. Вассер С.П. Флора грибов Украины. Агариковые грибы. – К.: Наук. думка, 1980. 328 с.
 6. Вассер С.П. Флора грибов Украины. Базидиомицеты. Аманитальные грибы. К.: Наук. думка, 1992. 167 с.
 7. Вассер С.П., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П. и др. Водоросли: справочник. – К.: Наук. думка, 1989. – 608 с.
 8. Визначник грибів України. Аскоміцети / Під ред. Д.К. Зерова. К.: Наук. думка, 1969. Т. 2. 516 с.
 9. Голлербах М.М., Паламар-Мордвинцева Г.М. Харові водорості (Charophyta) / Відп. ред. С.П. Вассер. К.: Наук. думка, 1991. 196 с.
 10. Дудка И.О., Бурдюкова Л.И. Флора грибов Украины. Оомицеты. Фитофторовые и альбуговые грибы. К.: Наук. думка, 1996. – 207 с.
 11. Жизнь растений: в 6 т. Водоросли. Лишайники / Под. ред. М.М. Голлербаха. М.: Просвещение, 1977. Т.3. 488 с.
 12. Жизнь растений: в 6 т. Грибы / Под. ред. М.В. Горленко. – М.: Просвещение, 1976. Т. 2. 479 с.
 13. Зерова М.Я., Вассер С.П. Їстівні та отруйні гриби Карпатських лісів. Ужгород: Карпати, 1972. 128 с.
 14. Зерова М.Я., Сосін П.Є., Роженко Г.Л. Визначник грибів України. – К.: Наук. думка, 1979. Т.5. Кн.2. 564 с.
 15. Коваль Э.З. Флора грибов Украины: Зигомицеты. Энтомофторальные грибы. К., 2007. 370 с.
 16. Кондратюк С.Я. Індикація стану навколишнього середовища України за допомогою лишайників. Київ: Наукова думка, 2008. 335 с.
 17. Кондратюк С.Я., Мартиненко В.Г. Ліхеноіндикація: посібник. Київ; Кіровоград: КОД, 2006. 260 с.
 18. Костіков І.Ю., Романенко П.О., Демченко Т.М. та ін. Водорості ґрунтів України (історія та методи дослідження, система, конспект флори). К.: Фітосоціоцентр, 2001. 300 с.
 19. Мандрик В.Ю., Колесник О.Б. Основи альгології: навч. посібник. К.: Фітосоціоцентр, 2006. 350 с.
 20. Мир растений: в 7 т. / Редкол. А.Л. Тахтаджян (гл. ред.) и др. Т.2. Грибы / Под ред. М.В. Горленко. М.: Просвещение, 1991. 475 с.
 21. Adl S. M., Simpson A. G. B., Lane C. E. et al. (2012) The Revised Classification of Eukaryotes. Journal of Eukaryotic Microbiology 59(5): 429–514.
 22. Adl S.M., Bass D., Lane C.E., Lukes J., Schoch C.L., Smirnov A., Agatha S., Berney C., Brown M.W., Burki F., et al. (2019). Revisions to the classification, nomenclature, and diversity of eukaryotes. J. Eukaryot Microbiol. 66(1): 4–119.
 23. Archibald, J.M., Keeling, P.J. (2002). Recycled plastids: a ‘green movement’ in eukaryotic evolution. Trends in genetics : TIG, 18 (11), 577-584. DOI:1016/S0168-9525(02)02777-4
 24. Burki F. (2014) The Eukaryotic Tree of Life from a Global Phylogenomic Cold Spring Harb Perspect Biol. 6: a016147.
 25. Burki F., Kaplan M., Tikhonenkov D.V. et al. (2016) Untangling the early diversification of eukaryotes: a phylogenomic study of the evolutionary origins of Centrohelida, Haptophyta and Cryptista. R. Soc. B 283:20152802.
 26. Minter D.W., Dudka I.O., Andrianova T.V. et al. // Mycology in Ukraine. CD: PDMS Publishing, 2003. 826 p.
 27. Roy H., Vega F., Chandler D. at al. The Ecology of Fungal Entomopathogens. – London; New York: Springer Science+Business Media, B.V., 2010. 199 p. 

Інтернет-ресурси

 1. ASCOfrance http://www.ascofrance.com/
 2. Index Fungorum http://www.indexfungorum.org/
 3. Pyrenomecetes of South Western France http://pyrenomycetes.free.fr/
 4. Xylariaceae: Home http://mycology.sinica.edu.tw/Xylariaceae/
 5. Гриби України http://www.cybertruffle.org.uk/
 6. Червона книга України: http://redbook-ua.org/category/fungi/
 7. Mycorhizal Associations: http://mycorrhizas.info/evol.html
 8. Forest pests: http://www.forestryimages.org/pests.cfm