Мікробіологія з основами вірусології

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Масловська О. Д.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532Мороз О. М.

Опис курсу

Дисципліна «Мікробіологія з основами вірусології» є нормативною дисципліною зі спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми бакалавра, яку викладають в ІІІ семестрі в обсязі 3 кредитів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами вірусології» є ознайомлення студентів зі світом мікроорганізмів, вірусів та пріонів, їхньою будовою, фізіологічними і біохімічними властивостями, способами реалізації генетичної інформації; характеристика основних груп мікроорганізмів та вірусів та їхнього значення у виникненні інфекційних захворювань; ознайомлення студентів з практичним використанням мікроорганізмів у різних галузях народного господарства та їхнім значенням у процесах кругообігу речовин;

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:

 1. Історія вивчення і цитологія мікроорганізмів
 2. Фізіологія, систематика та екологія мікроорганізмів
 3. Основи вірусології

Рекомендована література

Базова

 1. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія: підручник. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 359 с.
 2. Гудзь С.П., Перетятко Т.Б., Павлова Ю.О. Загальна вірусологія: навч. посіб. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 264 с.
 3. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія: практикум, тести. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 228 с.
 4. Яворська Г.В., Гудзь С.П., Гнатуш С.О. Промислова мікробіологія. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 253 с.
 5. Сергійчук М.Г., Позур В.К., Вінніков А.І. та ін. Мікробіологія: підручник. Київ: Київський ВПЦ університет, 2005. 375 с.
 6. Пирог Т.П., Решетняк Л.Р., Поводзинський В.М., Грегірчак Н.М. Мікробіологія харчових виробництв: навч. посіб. Вінниця: Нова Книга, 2007. 464 с.

Допоміжна

 1. Сергійчук М.Г. Будова бактеріальної клітини та методи її дослідження. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 232 с.
 2. Шлегель Г. История микробиологии. Москва: Мир, 2002. – 302 с.
 3. Єгорова А.В., Капрельянц Л.В., Труфкаті Л.В. Мікробіологія галузі. Мікробіологія бродильних виробництв: навч. посіб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 136 с.

 

Інформаційні ресурси

http://asm.org – журнал Американського мікробіологічного товариства.

http://aem.asm.org – журнал Applied and Environmental Microbiology.

http://intl-jb.asm.org – журнал Journal of Bacteriology.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму