Мікробіологія з основами вірусології

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Масловська О. Д.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532Масловська О. Д.

Опис курсу

Дисципліна «Мікробіологія з основами вірусології» є нормативною дисципліною зі спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми бакалавра, яку викладають в ІІІ семестрі в обсязі 3 кредитів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами вірусології» є ознайомлення студентів зі світом мікроорганізмів, вірусів та пріонів, їхньою будовою, фізіологічними і біохімічними властивостями, способами реалізації генетичної інформації; характеристика основних груп мікроорганізмів та вірусів та їхнього значення у виникненні інфекційних захворювань; ознайомлення студентів з практичним використанням мікроорганізмів у різних галузях народного господарства та їхнім значенням у процесах кругообігу речовин;

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:

 1. Історія вивчення і цитологія мікроорганізмів
 2. Фізіологія, систематика та екологія мікроорганізмів
 3. Основи вірусології

Рекомендована література

Базова

 1. Основна література:

  1.    Гудзь С.П., Перетятко Т.Б., Галушка А. А. Вірусологія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 536 с.

  2.    Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія: підручник. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 359 с.

  3.     Гудзь С.П., Перетятко Т.Б., Павлова Ю.О. Загальна вірусологія: навч. посіб. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 264 с.

  4.    Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія: практикум, тести. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 228 с.

  5.    Медична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль : пер. 19-го англ. вид. : у 2 томах. Т. 1. / за ред. Барера М., Ірвінга В., Свонна Е., Перери Н. – К. : ВСВ «Медицина», 2020. – 434 с.

  6.     Люта В. А., Кононов О. В. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія. Друге видання. – К. : ВСВ «Медицина», 2018. – 576 с.

  7.    Пирог Т.П., Решетняк Л.Р., Поводзинський В.М.,
  Грегірчак Н.М. Мікробіологія харчових виробництв: навч. посіб. Вінниця: Нова Книга, 2007. 464 с.

  8.     Сергійчук М.Г., Позур В.К., Вінніков А.І. та ін. Мікробіологія: підручник. Київ: Київський ВПЦ університет, 2005. 375 с.

  9.    Яворська Г.В., Гудзь С.П., Гнатуш С.О. Промислова мікробіологія. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 253 с.

  10. Єгорова А.В., Капрельянц Л.В., Труфкаті Л.В. Мікробіологія галузі. Мікробіологія бродильних виробництв: навч. посіб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 136 с.

  11. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. The Proteobacteria. Part C : The Alpha-, Beta-, Delta-, and Epsilonproteobacteria / eds. G. Garrity, D. J. Brenner, N. R. Krieg, J. R. Staley. − 2005. − Vol. 2. − 2816 p.

  Pесурси:

  1.     https://www.hmpdacc.org/

  2.     https://hmdb.ca/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус