Мікробіологія_Екологам

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Яворська Г. В.БЛЕ - 41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732БЛЕ - 41сМасловська О. Д.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Мікробіологія” знайомить студентів зі світом мікроорганізмів, їх будовою, фізіологічними і біохімічними властивостями, різноманіттям; характеризує теоретичні та практичні аспекти отримання нагромаджувальних та чистих культур, враховуючи їх тип живлення та вплив чинників зовнішнього середовища; відзначає особливості метаболізму мікроорганізмів; дає змогу сформувати знання про практичне використання мікроорганізмів у різних галузях народного господарства та їхнє значення у процесах кругообігу речовин

Силабус на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1187

Рекомендована література

  1. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія. Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 359 с. (на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1187)
  2. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія: практикум, тести. Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 228 с.
  3. Ястремська Л. С., Малиновська І. М. Загальна мікробіологія і вірусологія : навч. посібник. Київ: НАУ, 2017. 232 с. https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/38706/1/%D0%97%D0%9C%D0%92_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81.1-50%20%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf
  4. Яворська Г.В., Гудзь С.П., Гнатуш С.О. Промислова мікробіологія. Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 253 с.
  5. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Звір Г. І. Санітарна мікробіологія: підручник. Львів : Вид. центр Львів. ун-ту, 2016. 348 с.
  6. Пирог Т. П. Загальна мікробіологія: Підручник. К.: НУХТ, 2004. 471 с.
  7. Сергійчук М.Г., Позур В.К., Вінніков А.І., Фурзікова Т.М., Жданова Н.М., Домбровська І.В., Швець Ю.В. Мікробіологія. Київський ВПЦ університет, 2005. 375 с.
  8. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. М.: ООО Мед. информ. агентство, 2002. 736 с.
  9. Современная микробиология: Прокариоты: В 2-х томах  / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. М.: Мир, 2005. Т. 1. 656 с., Т. 2.  496 с.