Мікробіологія_Екологам

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Яворська Г. В.БЛЕ - 41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732БЛЕ - 41сдоцент Галушка А. А.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Мікробіологія” знайомить студентів зі світом мікроорганізмів, їх будовою, фізіологічними і біохімічними властивостями, різноманіттям; характеризує теоретичні та практичні аспекти отримання нагромаджувальних та чистих культур, враховуючи їх тип живлення та вплив чинників зовнішнього середовища; відзначає особливості метаболізму мікроорганізмів; дає змогу сформувати знання про практичне використання мікроорганізмів у різних галузях народного господарства та їхнє значення у процесах кругообігу речовин

Рекомендована література

  1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 359 с.
  2. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія: практикум, тести. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 228 с.
  3. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія. .- Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 253 с.
  4. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Практикум з мікробіології. – Львів: Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 77 с.
  5. Сергійчук М. Г., Позур В. К., Вінніков А. І., Фурзікова Т. М., Жданова Н. М., Домбровська І. В., Швець Ю. В. Мікробіологія. – Київський ВПЦ університет, 2005. – 375 с.
  6. Пирог Т. П. Загальна мікробіологія: Підручник – К.: НУХТ, 2004. – 471 с.
  7. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. – М.: ООО Мед. информ. агентство, 2002. – 736 с.
  8. Определитель бактерий Берджи / Под ред. Дж. Хоулта, Р. Крига, П. Снита и др. – М.: Мир, 1997. – Т. 1–2.
  9. Современная микробиология: Прокариоты: В 2-х томах / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – М.: Мир, 2005. Т. 1 – 656 с., Т. 2. – 496 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму