Мікробіологія

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548професор Гнатуш С. О.БЛБ - 31с, БЛБ - 32с, БЛБ - 33с, БЛБ - 34с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532БЛБ - 31сМасловська О. Д., доцент Галушка А. А.
БЛБ - 32сдоцент Перетятко Т. Б., доцент Галушка А. А.
БЛБ - 33сМасловська О. Д., Масловська О. Д.
БЛБ - 34сМасловська О. Д., доцент Галушка А. А.

Опис курсу

Дисципліна є нормативною, що викладається в межах ОПП Біологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів спеціальності 091 “Біологія”. Читається в 5 семестрі в обсязі 4 кредитів (за ЄКТС).

Курс передбачає змістові модулі:

  1. Історія вивчення і цитологія мікроорганізмів.
  2. Фізіологія та систематика мікроорганізмів.
  3. Генетика і біохімія мікроорганізмів.
  4. Екологія мікроорганізмів та їхнє практичне застосування.

 

 

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=358

Матеріали

Мета дисципліни: ознайомити студентів зі світом мікроорганізмів, їхньою будовою, фізіологічними і біохімічними властивостями. Розглянути питання сучасної систематика й охарактеризувати основні групи мікроорганізмів. Познайомити з різноманіттям бактерій. Ознайомитися із теоретичними та практичними аспектами отримання нагромаджувальних та чистих культур, враховуючи їх тип живлення та вплив чинників зовнішнього середовища. Висвітлити особливості енергетичного та конструктивного обміну у мікроорганізмів, питання регуляції обміну речовин. Подати необхідну інформацію про організацію геному мікроорганізмів, обмін генетичною інформацією, селекцію мутантів, основні принципи генно–інженерних досліджень. Ознайомити студентів з практичним використанням мікроорганізмів у різних галузях народного господарства та їхнім значенням у процесах кругообігу речовин.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус