Моніторинг довкілля

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Думич О. Я.БЛЕ - 31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632БЛЕ - 31сдоцент Думич О. Я.

Опис курсу

Моніторинг довкілля є нормативною навчальною дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 101 “Екологія”, котра викладається упродовж шостого семестру обсягом 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні знання щодо основних характеристик водних екосистем, їхньої структури і функціонування та методів дослідження водного довкілля.

Рекомендована література

Повний список літератури розміщено на : http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=194

Силабус:

Завантажити силабус