Моніторинг продуктів харчування та лікарських препаратів

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Нагалєвська М. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Дисципліна «Моніторинг продуктів харчування та лікарських препаратів» є нормативною дисципліною магістра зі спеціальності 091 Біологія, яка викладається в І семестрі англійською мовою в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Метою вивчення дисципліни «Моніторинг продуктів харчування та лікарських препаратів» є надати студентам знання та розуміння принципів фармакокінетики та фармакодинаміки нутрієнтів та лікарських засобів, а також вплив на ці процеси різних клінічних порушень; розкрити критичну роль біохімічних досліджень в оцінці стану харчування людини; забезпечити розумінням принципів терапевтичного моніторингу лікарських засобів.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Принципи взаємодії лікарських засобів та нутрієнтів.
 2. Вплив харчового статусу, продуктів харчування та надходження на розподіл лікарських засобів та їх ефекти
 3. Вплив лікарських засобів на харчовий статус, розподіл нутрієнтів та їх ефекти.

 

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Boullata J. I., Armenti V. T. Drug-nutrient interactions. Humana Press, a part of Springer ScienceюBusiness Media, LLC, 2010
 2. Stipanuk M. Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition, 2nd ed. Philadelphia, PA: W.B. Saunders, 2006.
 3. Zempleni J, Daniel H (eds). Molecular Nutrition. Cambridge, MA: CABI Publishing, 2003.
 4. Heimburger, J. Ard Handbook of Clinical Nutrition 4th Edition Mosby 2006
 5. Eleanor Schlenker, Joyce Ann Gilbert Williams’ Essentials of Nutrition and Diet Therapy, Elsivier 2019
 6. Fleet J. Zinc, Copper and Manganese. In Stipanuk MH, Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition. Philadelphia: WB Saunders 2000

Додаткова література:

 1. Trissel LA. Handbook on injectable drugs. 15th ed. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 2009.
 2. Panel on Dietary Antioxidants and Related Compounds, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academy of Sciences. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Washington, DC: National Academy Press, 2000.
 3. Holt GA. Food & Drug Interactions. Chicago: Precept Press, 1998

 

Матеріали

ТижденьТема занять (перелік питань)
1Принципи взаємодії лікарських препаратів та продуктів харчування

Взаємодія лікарських препаратів та поживні речовини в його широкому розумінні. Класифікація лікарських речовин та нутрієнтів. Підходи до виявлення, запобігання та керування взаємодією лікарських речовин.

2Розподіл лікарських засобів та реакція на них

Основні принципи фармакокінетики, пов’язані з поглинанням, розподілом, метаболізмом, виведенням ліків та поживних речовин. Фактори, які можуть впливати на ці процеси. Основні принципи фармакодинаміки та кількісної оцінки ефекту лікарських засобів та поживних речовин. Потенційні фармакокінетичні та фармакодинамічні сайти взаємодії лікарських та поживних речовин..

3Транспортери лікарських засобів

Транспортування та виведення хімічних речовин для знешкодження та підтримки нормального фізіологічного гомеостазу. Основні транспортери поглинання та відтоку, які беруть участь у поглинанні, розподілі у тканинах, і екскреція ендобіотичних та екзобіотичних сполук. Тканинно-специфічна експресія, перекриття та розподілу транспортерів, що мають важливе значення для розподілу лікарських речовин. Участь транспортерів лікарських засобів для взаємодій лікарський засіб ‑ лікарський засіб, лікарський засіб ‑ поживна речовина та побічні ефекти, опосередковані ліками. Генетична неоднорідність генів-транспортерів лікарських речовин.

4Ферменти, що метаболізують лікарські засоби

Різні суперродини, підродини та окремі ферменти, що метаболізують лікарські речовини та їх тканинна експресія у людини. Роль основних ферментів, що метаболізують лікарські речовини, у розподілені ліків та інших ксенобіотиків. Індукція або гальмування основних метаболізуючих ферментів.

5Розподіл нутрієнтів та реакція на них

Механізми, які контролюють споживання їжі та травлення. Основні принципи поглинання, розподілу, зберігання та виведення поживних речовин та вплив патологічних станів на ці процеси.

6Вплив білково-калорійного нестачі на метаболізм лікарських засобів

Недоїдання здорових та хворих людей. Вплив неправильне харчування на поглинання, розповсюдження, виведення та ефект лікарських засобів. Приклади впливу неправильного харчування на фармакодинаміку окремих препаратів.

7Вплив зайвої ваги та ожиріння на метаболізм лікарських засобів

Вплив ожиріння на всмоктування, розподіл, виведення та ефект лікарських засобів.

Приклади впливу ожиріння на фармакодинаміку окремих препаратів

8Поглинання лікарських засобів разом з продуктами харчування

Фактори, що беруть участь у пероральній абсорбції лікарських речовин та вплив на ці фактори нутрієнтів. Роль BCS або BDDCS у передбаченні впливу їжі на пероральна біодоступність препарату.

9Вплив конкретних продуктів харчування та дієтичних компонентів на метаболізм лікарських засобів

Основні дієтичні компоненти, які, змінюють метаболізм ліків.

Особливості вивчення взаємодії нутрієнтів та ліків.

10Позитивні взаємодії лікарських та поживних речовин

Взаємодії лікарський засіб – продукти харчування та лікарські речовина ‑ нутрієнт, що призводять до посилення позитивного ефекту лікарської речовини

Механізми позитивних взаємодій взаємодію лікарський засіб – продукти харчування та лікарські речовина ‑ нутрієнт

Специфічні для пацієнта клінічні стани, для терапії яких можна використати позитивні взаємодії лікарський засіб – продукти харчування та лікарські речовина ‑ нутрієнт ліків – їжі

11Взаємодія натуральних продуктів з медикаментами та поживними речовинами

Виробництво дієтичних добавок. Поширеність вживання харчових добавок. Найпоширеніші харчові добавки та можливість їх взаємодії з лікарськими препаратами

12Індуковані лікарськими речовинами зміни харчового статусу

Препарати, що індукують зміну ваги та їх подальший вплив на ріст. Різні механізми зміни відчуття смаку та їх вплив на споживання їжі. Механізми дії лікарських засобів або їх побічні ефекти та різні харчові ускладнення, які вони можуть викликати.

13Вплив серцево-судинних препаратів на харчовий статус

Вплив їжі на всмоктування серцево-судинних препаратів. Взаємодію серцево-судинних препаратів з поживними речовинами. Ефекти серцево-судинних препаратів на метаболізм конкретних поживних речовин

14Вплив неврологічних препаратів на харчовий статус

Потенційні харчові ризики, пов’язані з хронічною протиепілептичною терапією. Можливі взаємодії продуктів харчування у важкохворих пацієнтів, які потребують агресівної фармакологічної терапія. Потенційні стратегії лікування, щоб запобігти негативним наслідкам для здоров’я, пов’язаним із цим специфічні взаємодії лікарських речовин з поживними речовинами у пацієнтів з неврологічним порушенням.

15Взаємодія лікарських та поживних речовин у немовлят та дітей

Вплив стану харчування на ріст та розвиток дітей. Загальні закономірності взаємодії лікарських засобів, поживних речовин та харчових добавок, включаючи вітаміни. Способи застосування лікарських препаратів для уникнення небажаних взаємодій.

16Взаємодія лікарських та поживних речовин у літніх людей

Фактори ризику взаємодії лікарських речовин та поживних речовин у літніх людей. Опишіть приклади взаємодії лікарських речовин та поживних речовин у літніх людей.