Науковий семінар з мікробіології

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік
82Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732БЛБ - 43сМасловська О. Д.
832БЛБ - 43с

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни “Науковий семінар з мікробіології” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.040102 – Біологія.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підготовка та представлення наукових доповідей, їхнє рецензування, доповнення, постановка запитань доповідачу.

Рекомендована література

Базова

 1. Волгін С. О., Гнатуш С. О., Манько В. В. Оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт : методичні вказівки для студентів біологічного факультету. – Вид. 3- тє, випр. і доп. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 52 с.
 2. Галушка А. А., Гнатуш С. О. Методичні вказівки до наукового семінару «Актуальні питання мікробіології» для студентів біологічного факультету напряму підготовки 6.040102 – «Біологія». – Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 16 с.
 3. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія. – Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 360 с.
 4. Советы молодому ученому: метод. пособие для студентов, аспирантов, младших научных сотрудников и, может быть, не только для них / под ред. Е. Л. Воробейчик. – Екатеринбург: Институт экологии растений и животных, 2004. – 63 с.
 5. Современная микробиология. Прокариоты: в 2-х т. / под. ред. Й. Ленгнера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – М.: Мир, 2005. – 1152 с.

Допоміжна

 1. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принцыпи и пременение. Пер. с англ. – М.: Мир, 2002. – 589 с.
 2. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология: В 3-х томах. М.: Мир, 1982.
 3. Инге-Вечтомов С.Г. Введение в молекулярную генетику. М.: Высшая школа, 1983.
 4. Марченко М.М., Копильчук Г.П. Біохімія інформаційних молекул. – Чернівці:Вид-цтво Рута, 2003. – 344 с.
 5. Патрушев Л.И. Экспресия генов. – М.: Наука, 2000. – 830 с.
 6. Рис Э., Стенберг М. Введение в молекулярную биологию. – М.: Мир, 2002. –142 с. 8. 7.Тоцький В.М. Генетика: Підручник. – Одеса: Астропринт, 2002. – 712 с.
 7. Dworkin M. et al. The Prokaryotes: An Evolving Electronic Resource for the Microbiological Community, 3rd ed. New York: Springer-Verlag, 2000.
 8. Latchman D.S. Eukaryotic Transcription Factors. Academic press. 1998. – 364 p. 11. Moat A., Foster J., Spector M. Microbial physiology. – J. Wiley & Sons, Inc., 2002 – 733 c.
 9. Інформаційні ресурси

Бібліотеки:

 • Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка – м. Львів, вул. Драгоманова, 5; вул. Драгоманова, 17.
 • Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника – м. Львів, вул. Стефаника, 2.
 • Львівська обласна універсальна наукова бібліотека – м. Львів, пр. Шевченка, 13.

Електронні ресурси

 • Google – http://www.google.com.ua. – PubMed – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/.
 • Wikipedia – http://www.wikipedia.org/. – High Wire – http://highwire.stanford.edu/.
 • The Prokaryotes – http://www.springer.com/life+sciences/microbiology/book/978-0-387-25499.

Наукові журнали

 • Біологічні студії / Studia Biologica.
 • Мікробіологічний журнал.
 • Мікробіологія і біотехнологія.
 • Вісник Львівського університету. Серія біологічна.
 • Микробиология.
 • FEMS Microbiology Reviews.
 • FEMS Microbiology Letters.
 • Applied and Environmental Microbiology.

Наукові видавництва

 • Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Наукова думка.
 • Світ.
 • Springer-Verlag.
 • Academic Press.
 • Elsevier.
 • Blackwell.
 • Cambridge University Press.
 • J. Willey Interscience.

Oxford University Press.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму