Прикладна фітобіологія

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Романюк Н. Д.БЛО-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732БЛО-41доцент Романюк Н. Д.

Опис курсу

Навчальний курс передбачає ознаймлення із науковими концепціями, пов’язаними із розробкою та  практичним використанням рослин. Рослини – ідеальні живі організми для використання в біотехнології. Вони — основа нашого харчування, а також важливі для медицини та навколишнього середовища. Захист рослин від шкідників; виробництво відновлювального автомобільного пального з рослинних олій; створення високопродуктивних сортів, багатих поживними речовинами, або ж очищення від забруднювачів земель та стічних вод — усе це питання прикладної фітобіології. Теми включають екологічну фізіологію рослин, біотехнологію, розмноження рослин, медичну ботаніку та стале землекористування.

Наприкінці цього курсу студенти зможуть:
1. Повніше розуміти значення рослин та використання рослинних продуктів для добробуту людини; екологічні ризики для виживання рослин і наявні механізми для подолання таких ризиків.
2. Критично оцінювати роль рослин з точки зору фундаментальної та прикладної науки, а також психологічних та традиційних перспектив.
3. Знати основні світові галузі рослинництва та глобальні проблеми сучасного рослинництва; внесок науки у поінформованої дискусії з питань, що виникають внаслідок використання рослин та загроз для рослин та їхніх ареалів.

Рекомендована література

Linda R. Berg Introductory Botany: Plants, People, and the Environment, Second Edition.2008, 1997. Thomson Brooks/Cole. – 649 p.
Мусієнко М.М. Фізіологія рослин. Підручник. К.: Либідь, 2005. 808 c
Wiekens, G. E. Economic botany : principles and practices / edited by Gerald E. Wickens. p.em. DOI 10.1007/978-94-010-0969-0
Крамарець Г.Г., Крамарець Ю.В., Веклич В.С. Основи тепличного господарства — Львів, 2006. -108 с.
Peter Nick • Zdeněk Opatrný Applied Plant Cell Biology Cellular Tools and Approaches for Plant Biotechnology. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014. – 485 p.

Терек О.І., Пацула О.І. Ріст і розвиток рослин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 328 с.