Молекулярна біологія розвитку рослин

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Пацула О. І.БЛБ - 42с

Опис курсу

“Молекулярна біологія розвитку рослин” знайомить студентів із молекулярними основами розвитку рослин, його регуляцією та використанням регуляторів росту у сільському господарстві, дає базові знання про механізми регуляції індивідуального розвитку рослин, а також наукові підходи, теорії, гіпотези і узагальнення про характер регуляції росту і розвитку на різних рівнях організації живого.

Рекомендована література

  1. Терек О.І., Пацула О.І. Ріст і розвиток рослин: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011. 328 с.
  2. Терек О.І. Ріст рослин: навчальний посібник. Львів.: вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. 248 с.
  3. Регулятори росту на основі природної сировини та їх застосування в рослинництві / Яворська В.К., Драговоз І.В., Крючкова Л.О., Курчій Б.О. та ін. К.: Логос. 2006. 176 с.
  4. Пономаренко С.П. Регуляторы роста растений. К.: СП Інтертехнодрук, 2003. 319 с.
  5. Колупаєв Ю.Є. Стресові реакції рослин. Молекулярно-клітинний рівень. Харків: Ред.-видавн.відділ Харківськ.аграрн. ун-ту. 2001. 172 с.Полевой В.В., Саламатова Т.С. Физиология роста и развития растений. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. 238 с.
  6. Терек О.И. Рост растений и физиологически активные вещества К.: учебное пособие. УМК ВО. 1990. 51с.
  7. Шевелуха В.С. Рост растений и его регуляция в онтогенезе. М.: Колос, 1992. 594 с.
  8. Косаківська І.В. Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів. К.: Сталь, 2003. 192 с.