Різноманіття мікроорганізмів

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
664доцент Звір Г. І.БЛБ - 33с

Опис курсу

Нормативну дисципліну “Різноманіття мікроорганізмів” слухають студенти ІІІ курсу біологічного факультету денної форми навчання  за напрямом підготовки 6.040102 – Біологія.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є різноманіття мікроорганізмів, їхнє систематичне положення, особливості метаболізму, типи їхньої взаємодії з клітинами рослин, людини, тварин і бактерій, а також методи ідентифікації та практичне використання.

Метою дисципліни є ознайомити студентів з характеристикою основних груп бактерій; збудниками захворювань людини, тварин та рослин; видами мікроорганізмів, які використовує людина в практичній діяльності; видами мікроорганізмів, які забезпечують процеси колообігу речовин; методами, які використовують для ідентифікації мікроорганізмів; принципами складання визначників для ідентифікації мікроорганізмів.

Основними завданнями вивчення дисципліни  “Різноманіття мікроорганізмів” формування у студентів на основі отриманих знань системи умінь, які дозволять їм працювати з різноманіттям мікроорганізмів.

Рекомендована література

Базова 

 1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 359 с.
 2. Дикий І. Л., Холупяк І. Ю., Шевельова Н. Ю., Стегній М. Ю., Філімонова Н. І. Мікробіологія: підручник для студентів виших навчальних закладів / За ред. І. Л. Дикого. – Х.: НФаУ, 2006. – 432 с.
 3. Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія. Вибрані лекції: Навч. посібник / За ред. П. З. Протченко. – Одеса: Одес. держ. ун-т, 2002. – 298 с.
 4. Коротяев А. И., Бабичев С. А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология. – С-Пб.: Специальная литература, 1998. – 580 с.
 5. Определитель бактерий Берджи. Девятое издание. В 2-х томах // под ред. Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Снита и др. – М.:Мир, 1997. – 799 с.
 6. Пирог Т. П. Загальна мікробіологія: підручник. – К.: НУХТ, 2014. – 471 с.
 7. Сергійчук М. Г., Позур В. К., Вінніков А. І., Фурзікова Т. М., Жданова Н. М., Домбровська І. В., Швець Ю. В. Мікробіологія. – Київський ВПЦ університет, 2005. – 375 с.
 8. Современная микробиология. Прокариоты // под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. В 2-х томах М.: Мир, 2005 . Т.1. – 656 с.
 9. http://www.rffi.ru/rffi/ru/books/o_61284#61.

 

Допоміжна 

 1. Грек А. М., О.В. Сакун А. М., Іксариця В. В., Бєлих І. А., Батуров В. А. Біологічна небезпека (учора, сьогодні, завтра) // Сучасні проблеми токсикології. – 2012. – № 2. – С. 17–27.
 2. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія: практикум, тести. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 228 с.
 3. Гудзь С. П., Горішний М. Б., Гнатуш С. О. Бактеріальний фотосинтез. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 179 с.
 4. Знаменська Т. К., Куріліна Т. В. Грибкові інфекції у неонатології – сучасний погляд на проблему // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2014. – Т. 4, № 3. – С. 101-109.
 5. Інфекційні хвороби: підручник / За ред. О. А. Голубовської. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 728 с.
 6. Курдиш І. К. Інтродукція мікроорганізмів у агроекосистеми. – К.: Наукова думка, 2010. – 254 с.
 7. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 253 с.
 8. http://vetfac.nsau.edu.ru/new/uchebnic/microbiology/stu/bacter/klassifsist.htm.
 9. http://journal.issep.rssi.ru/?id=1025.
 10. http://plant.geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st009.shtml.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус