Сталий розвиток та екоосвітня діяльність

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Думич О. Я.БЛЕ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932БЛЕ - 11мдоцент Думич О. Я.

Опис курсу

Сталий розвиток та екоосвітня діяльність є нормативною навчальною дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 101  “Екологія”, котра викладається упродовж сьомого семестру обсягом 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою викладання навчальної дисципліни “Сталий розвиток і екоосвітня діяльність” є  вивчення  цілей і основних принципів сталого розвитку суспільства у 21 столітті, ознайомлення  з підходами і способами переходу до сталого розвитку у світовій практиці, формування базових знань із проблем взаємодії людини і довкілля згідно з принципами сталого розвитку на глобальному, регіональному і локальному рівнях та підготовка кадрів до професійної діяльності на засадах сталого розвитку, сприяння системному аналізу та вмінню використовувати національний і світовий  досвід в екології і освітній діяльності, формування у магістрів вмінь і навичок до освітньо-виховної роботи з учнями та студентами у векторі сталого розвитку з метою формування екологічно свідомих особистостей українського суспільства

Силабус:

Завантажити силабус