Системний аналіз якості навколишнього середовища

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Цвілинюк О. М.БЛЕ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛЕ - 11мдоцент Цвілинюк О. М.

Опис курсу

Дисципліна «Системний аналіз якості навколишнього середовища» є нормативною навчальною дисципліною зі спеціальності 101 «Екологія» для освітньої програми магістра. Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання про науку як продуктивну силу, її сутність, головні функції класифікації наук про навколишнє середовище, науково технічний потенціал екологічної науки, про формування ученого еколога як особистості, що спонукає до організації: систематичної роботи, творчого підходу до науково-пошукової аналітичної діяльності.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Гнатів П.С., Хірівський П.Р. Теорія системи і системний аналіз в екології. Львів: Камула, 2010. 204 с.
  2. Богобоящий В.В., Курбанов К.Р., Палій П.Б., Шмандій В.М. Принципи моделювання та прогнозування в екології. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.
  3. Системний аналіз якості навколишнього середовища: підручник /Т. А. Сафранов, Я. О. Адаменко, В. Ю. Приходько, Т.П. Шаніна, А. В. Чугай, А. В. Колісник. За ред. проф. Т. А.Сафранова і проф. Я. О. Адаменко. – Одеса: ТЕС, 2014. – 244 с.
  4. Теорія систем в екології : підручник / Ю. Г. Масікевич, О. В. Шестопалов, А. А. Негадайло та ін. – Суми : Сумськийдержавний університет, 2015. – 330 с.
  5. Сорока К. О. Основи теорії систем і системного аналізу :навч. посіб. / К. О. Сорока. – Х. : ХНАМГ, 2004. – 291 с.

Додаткова література:

  1. Скоробагатий Я.П. та ін. Основи загальної екології: навколишнє середовище і техногенний вплив.  Львів.: Новий світ, 2000. 222 с.
  2. Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: підручник. Київ: Світ, 2003. 288 с.

Силабус:

Завантажити силабус