Збалансоване природокористування в агросфері

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Цвілинюк О. М.БЛЕ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛЕ - 11мдоцент Цвілинюк О. М.

Опис курсу

Дисципліна “Збалансоване природокористування в агросфері2 присвячена аналізу протиріч у агросфері. З одного боку, типові аграрії вирощують с/г продукцію лише на базі закону повернення поживних елементів у ґрунти і тим самим примітивізують складні взаємовідносини природи і людини в процесі ведення сільсько-господарського виробництва. З іншого боку, світова динаміка поступового зменшення гумусу у ґрунтах змушує поміняти світобачення і застосовувати підходи збалансованого природокористування в агросфері, які дають нижчі прибутки, проте примножують природну родючість грунтів. І це  основоположний принцип, бо в агросфері є лише два головних ресурси – це грунт і вода.
Аналіз доробків Івана Овсінського, Сергія Подолинського, Єдварда Фолкнера, Масанобу Фукуоки, Миколи Шикули, Федора Моргуна, Семена Антонця не залишить слухачів байдужими і спонукатиме змінити ставлення до природокористування.
Основна література:
1.Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері : навчальний посібник / за ред. проф. С. П. Сонька та Н. В. Максименко. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015 – 572 с.
2.Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області. Практичні рекомендації / Антонець С. С., Антонець А. С., Писаренко В. М. [та ін.]. Полтава: РВВ ПДАА, 2010. – 200 с.
Додаткова література:
1.Проблеми збалансованого природокористування в агросфері: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 – 4 листопада 2016 р.). К.: ДІА, 2016. 240 с.
2.Овсінський І. До кращого врожаю. Вибрані твори. Львів: Піраміда, 2009. 196 с.
3.Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No-Till. Київ, 2011. 372 с.
4.Журнал Федерації органічного руху України. – Режим доступу: http://organic.ua/
5.Система землеробства І.Овсінського і зараз нова. – Режим доступу:
http://organic.ua/uk/2009/03/1359-systema-zemlerobstva-ovsinskogo-i-zaraz-nova
6. Корнійчук М.С., Віннічук Т.С., Пармінська Л.М. Корнійчук М. С. Захист польових культур від шкідників і хвороб за технологій органічного виробництва // Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН”. 2014. Вип. 1-2. С. 98-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpzeml_2014_1-2_17