Великий практикум з зоології

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7128БЛБ - 41сдоцент Шидловський І. В., Гнатина О. С.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з особливостями будови безхребетних та хребетних тварин, оволодіння навичками та технікою препарування, користування обладнанням для анатомічних досліджень, а також навичками виготовлення колекційних матеріалів.
Завдання:
– практичне ознайомлення з морфологічними та анатомічними особливостями окремих систематичних груп безхребетних та хребетних тварин.
– набуття практичних навичок визначення обраних груп безхребетних та хребетних тварин.
– вивчення організації хордових тварин в послідовному порядку, від нижчих форм до вищих.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
• еволюцію систем органів безхребетних;
• загальні методи виготовлення постійних та тимчасових препаратів.
• особливості зовнішньої та внутрішньої будови окремих систематичних груп безхребетних тварин;
• особливості зовнішньої та внутрішньої будови представників типу Хордові;
вміти:
• визначити вид (рід чи родину) представника безхребетних тварини користуючись відповідними польовими визначниками;
• використовуючи обладнання, необхідні матеріали та реактиви виготовляти об’єкти зоологічних колекцій безхребетних тварин;
• визначити вид тварини користуючись відповідними польовими визначниками;
• використовуючи обладнання, необхідні матеріали та реактиви виготовляти об’єкти зоологічних колекцій хордових тварин.

Рекомендована література

Базова
Иванов А.В., Полянский Ю.И., Стрелков А.А. Большой практикум по зоологии беспозвоночных (в 3-х томах) / Иванов А.В. и др. – М., Высшая школа, 1981.
Зеликман А.Л. Практикум по зоологии беспозвоночных. / Зеликман А.Л. – М., «Висшая школа», 1969.
Иванов А.В., Мончадский АС, Полянский Ю.И., Стрелков А.А. Большой
практикум по зоологии беспозвоночных. / Иванов А.В. и др. – Л, “Советская наука, 1946.
Гуртовой Н.Н. Практическая зоотомия позвоночных (низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы) / Гуртовой Н.Н. и др. − М., 1976. – 351 с.
Гуртовой Н.Н. Практическая зоотомия позвоночных. Земноводные. Пресмыкающиеся / Гуртовой Н.Н. и др. − М., 1978. – 407 с.
Гуртовой Н.Н., Дзержинский Ф.Я. Практическая зоотомия позвоночных. Птицы, млекопитающие / Гуртовой Н.Н., Дзержинский Ф.Я. − М., 1992.
Наумов С.П. Зоология позвоночных.– М.: Просвещение, 1982.
Ильичев В.Д., Карташев Н.Н., Шилов И.А. Общая орнитология. – М.: Высшее образование, 1982. – 463 с.
Допоміжна
Догель В.А. Сравнительная анатомия беспозвоночных. / Догель В.А. – М., Учпедгиз, 1938.
Беклемишев В.Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных. / Беклемишев В.Н. – Л, «Советская наука», 1944.
Ярославцев Б. М. Анатомическая техника. − Фрунзе: Изд-во Киргиз, медин-та. 1961. − 195с.
Шмальгаузен И. И. Основы сравнительной анатомии позвоночных животных. − М., 1947. – 541 с.
Хадорн Э., Вернер Р. Общая зоология.– М.: Мир, 1989. – 528 с.
Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоночных. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 38З с.
Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб.– М.: Пищ.пром-сть, 1966. – 245 с.
Ільєнко М.М. Теріологія. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 166 с.

15. Інформаційні ресурси

http://institute.com.ua/moreinfo.php?diplomID=61528
http://bukvar.su/biologija/page,2,11838-Evolyuciya-vydelitel-noiy-sistemy-bespozvonochnyh.html
http://www.bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_443785636.pdf
http://www.twirpx.com/file/621220
http://www.studmed.ru/veselov-ea-kuznecova-on-praktikum-po zoologii_0ebe0b58751.html?action=download
http://otherreferats.allbest.ru/biology/00075470_1.html
http://nashaucheba.ru/v4502
http://www.zooeco.com/int/int-pt.html
http://www.ecosystema.ru/08nature/birds/morf/morf1.htm
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=biol&author=shmalgauzen-ii&book=1947
http://www.khsu.ru/main/structure/institutes/sxi/kafedryi-i-podrazdeleniya/kafedra-morfologii-i-fiziologii-zhivotnyix.html
http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html?../laboratories/vorobyeva_lab.html
http://ukruniv.narod.ru/index.html

Лондонский музей зоологии и сравнительной анатомии Гранта


http://www.zoofirma.ru/knigi/zoologija-pozvonochnyh/3764-zoogeografija-i-sravnitelnaja-anatomija.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму