Вступ до екологічної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Джура Н. М.БЛЕ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132БЛЕ-11сдоцент Джура Н. М.

Опис курсу

Вступ до екологічної діяльності» є нормативною дисципліною здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія, яка викладається у І семестрі обсягом 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі курсу
Метою вивчення навчальної дисципліни «Вступ до екологічної діяльності» є отримання знань про сучасну екологію як комплексну міждисциплінарну теоретично-прикладну наукову галузь; формування глибинного розуміння науки екології, початкових знань про збереження біорізноманіття, охорону довкілля та стале природокористування; формування уявлень про свою професію, майбутню діяльність, шляхи досягнення професійного вдосконалення; розвиток умінь і навичок самостійно здобувати знання у галузі екології, приймати рішення щодо вирішення екологічних проблем і завдань; виховання турботи про довкілля, бажання дбайливо використовувати природні ресурси.

Силабус:

Завантажити силабус