Вступ до педагогічної професії

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Колісник Я. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432БЛО - 21сдоцент Колісник Я. І.

Опис курсу

Дисципліна «Вступ до педагогічної професії» є нормативною дисципліною зі спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми підготовки першого рівня вищої освіти (бакалавра), яку викладають в ІІ семестрі в обсязі 3 кредити ЄКТС. Програма навчальної дисципліни включає три змістові модулі: професійна діяльність і особистість педагога, підготовка вчителя та професійне зростання, сучасна система шкільної освіти в Україні.

Метою викладання дисципліни “Вступ до педагогічної професії” є ознайомити студентів із виникненням та становленням педагогічної професії; структурою педагогічної діяльності, функціями вчителя, особливостями професійно-педагогічної спрямованості особистості педагога, особливостями професійно-педагогічної комунікації, способами оволодіння педагогічною майстерністю; формувати потребу професійного розвитку, що може бути реалізовано за умови розуміння особливостей майбутньої професії та самоорганізації педагогічної діяльності, вміння аналізувати роль вчителя у суспільстві, його вплив на формування та розвиток учнів, умови особистісно-професійного розвитку педагога.

Силабус:

Завантажити силабус