Живлення рослин

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Величко О. І.БЛБ - 32с
616доцент Романюк Н. Д.БЛБ - 32с

Опис курсу

«Живлення рослин» – вивчення того, як рослини поглинають та використовують мінеральні елементи з навколишнього середовища. Рослини розробили механізми концентрації елементів з ґрунтових розчинів без накопичення токсичної кількості шкідливих елементів. Як рослини синергічно взаємодіють з мікроорганізмами на поверхні кореня, щоб перетворити поживні речовини в більш доступні форми? Як поживні речовини засвоюються та транспортуються по всій рослині, щоб кожна клітина мала всі 17 основних елементів у правильних пропорціях на кожному етапі росту? Що таке біофортифікація? Як поглинання N як амонію проти нітрату впливає на розподіл поживних речовин, рН ризосфери та ріст? Як рослини засвоюють та використовують карбон, фіксований у процесі фотосинтезу?

Курс розроблено як елемент професійного розвитку біологів. Курс включає теоретичний огляд механізмів надходження й метаболічного перетворення в рослинному організмі мінеральних елементів та Карбону

Рекомендована література

 

  • Тернавский, А. И. Фотосинтез: навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 2017. – 124 с.
  • Кобилецька М.С. Терек О.І. Біохімія рослин. Л.: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка. 2017. 270 с.
  •  Коць С.Я. Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Я. Коць, Н.В. Петерсон. – Вид. 2-ге, перобл. і допов. – К.: Логос, 209. – 162 с.

Додаткова 

  • Marschner, Petra (ed). MARSCHNER’S MINERAL NUTRITION OF HIGHER PLANTS. Third edition. Amsterdam: Elsevier, 2012, 651 pages.
  • MarianiL. Carbon plants nutrition and global food security. Eur. Phys. J. Plus. 2017. Vol. 132. P. 69. https://doi.org/10.1140/epjp/i2017-11337-8
  • Приседський Ю.Г. Фотосинтез. Методичний посібник з виконання лабораторних робіт та самостійної роботи. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – 68 с.
  • Мусієнко М. М.Фотосинтез: навч. посібник для студ. вузів, що вивч. дисципліну “Фотосинтез” – К. : Вища шк., 1995. – 247 с.
  • Pessarakli M. Handbook of Photosynthesis. 3-rd ed. CRC Press Published March 28, 2016 – 846 P.
  • Ronald P. Plant Genetics, Sustainable Agriculture and Global Food Security. Rine J, ed. Genetics. 2011. Vol. 188(1). P.11-20. doi:10.1534/genetics.111.128553

Інтернет-ресурси:

Силабус: "Живлення рослин"

Завантажити силабус