Борсукевич Богдан Михайлович

Посада: асистент кафедри мікробіології

Телефони (робочі): +380 32 239 40 53, +380 32 239 43 57

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

Біосинтез каротиноїдів мікроорганізмами, ґрунтова та водна мікробіологія.

Публікації

  1. Практикум з мікробіології :підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, Г. В. Яворська, І. С. Білінська, Б. М. Борсукевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 436 с. – (Серія “Біологічні Студії”).
  1. Мороз О. Використання різних акцепторів електронів бактеріями Desulfuromonas sp., виділеними з озера Яворівське / О. Мороз, Н. Гуль, А. Галушка, Г. Звір, Б. Борсукевич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Вип. 65. – С. 322–334. edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm (ISI, Web of Science)
  2. Мороз О. Ріст, використання гідроген сульфіду та нагромадження ендогенних вуглеводів фотолітотрофними сіркобактеріями за впливу йонів металів / О. Мороз, Х. Пакуш, Г. Звір, Б. Борсукевич, А. Галушка // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. − 2015. – Вип. 69 – С. 227−240. lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm (ISI, Web of Science)
  3. Мороз О. Відновлення сульфат-, нітрат- і нітрит-йонів бактеріями роду Desulfovibrio за впливу сполук феруму (ІІІ), хрому (VI) та мангану (ІV) / О. Мороз, С. Гнатуш, Х. Богославець, Г. Яворська, Б. Борсукевич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2016. – Вип. 71. – С. 190−205. lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm (ISI, Web of Science)
  4. Мороз О. Вплив калій біхромату на деякі фізіологічні особливості бактерій циклу сульфуру озера Яворівське / О. Мороз, С. Гнатуш, Х. Богославець, Г. Яворська, Г. Звір, Б. Борсукевич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2017. − Вип. 75. – С. 127−139. lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm (ISI, Web of Science)
  5. Герус Х.Б. Біотехнологічна модель очистки водних середовищ від гідроген сульфіду та важких металів на основі використання метаболічної активності сульфат- і сірковідновлювальних бактерій / Х.Б. Герус, О.М. Мороз, Б.М. Борсукевич, Г.В. Яворська // 9-th International Conference in Applied Biotechnology daRostim 2013 “Phytohormones, humic substances and other biologically active compounds for agriculture, human health and environmental protection”. – Львів, 7–10 жовтня 2013 р. : зб. статей. – Львів, 2013. – C. 23–24. http://darostim-conference.info
  6. Мороз О. М. Сірковідновлювальні бактерії озера Яворівське: деякі морфологічні, культуральні і фізіологічні особливості / О. М. Мороз, Т. Б. Перетятко, І. Р. Клим, Б. М. Борсукевич, Г. В. Яворська, О. Р. Кулачковський // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. – 2013. – Вип. 35. – С. 34−41. brinkster.net
  7. Мороз О. М. Вплив калій біхромату на дисиміляційне відновлення йонів сульфату і нітрату бактеріями Desulfovibrio sp. / О. М. Мороз, С. О. Гнатуш, Х. І. Богославець, Т. М. Грицунь, Б. М. Борсукевич // Екол. та ноосферол. – 2017. – Т. 28, № 1−2. − С. 84−95. doi: 10.15421/031708. http://www.uenj.cv.ua (Index Copernicus)

Біографія

Народився 5 вересня 1958 р. у с. Блищанка Заліщицького р-ну Тернопільської області. Біолог-мікробіолог.

Закінчив біологічний факультет Львівського університету (1981), аспірантуру (1988). У 1981–85 рр. – інженер НДЧ, з 1988 р. – молодший науковий співробітник, з 1992 р. – науковий співробітник, завідувач НДЛ-48, з 2001 р. – асистент кафедри мікробіології Львівського університету.

Методичні матеріали

Практикум з мікробіології :підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, Г. В. Яворська, І. С. Білінська, Б. М. Борсукевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 436 с. – (Серія “Біологічні Студії”).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!