Бубис Ольга Євгеніївна

Посада: інженер кафедри екології

Наукові інтереси

біоіндикація стану водних екосистем, вплив важких металів на рослинні організми, біохімічні процеси в клітинах рослин.

Публікації

У науковому доробку  18 наукових праць (за період 2006-2012 рр.): 4 статті, 14 тез доповідей на вітчизняних і міжнародних конференціях. Найважливіші з них:

 1. Яремко О. Є. Доцільність використання біологічного виду lemna minor у сільському господарстві України // Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва : Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. 1-4 червня 2010р. – Сколе, 2010. – С. 166-168.
 2. Яремко О., Антоняк Г. Ряска мала (Lemna minor L.) як кормова добавка в годівлі сільськогосподарських тварин // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. 15-16 вересня 2010р. – Тернопіль, 2010. – С. 131-133.
 3. Яремко О., Костюк О. Оцінка забезпечення населення якісною питною водою // Студентська молодь і науковий прогрес в АПК : Тези доповідей Міжнородного студентського наукового форуму. 22-24 вересень 2010 – Львів, 2010. – С. 49-50.
 4. Яремко О. Є. Еколого-біохімічні особливості метаболізму рослин роду ряска (Lemna L.) // Х Український біохімічний з’їзд : Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. 13-17 вересня 2010р., м. Одеса. – Т. 82. № 4 (додаток 1), 2010. – С. 259.
 5. О.Є. Яремко, Г.Л. Антоняк. Моніторинг забруднення водних біогеоценозів різного рівня антропогенного навантаження // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Ч. 1. Агрономія. – Випуск 75. –Умань, 2011. – С. 190-194.
 6. О.Е. Яремко, Г.Л. Антоняк. Перспективы использования ряски (Lemna minor L.) в сельском хозяйстве // Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды : Тезисы докладов IV Международной научной конференции. 12-17 сентября 2011 г. – Минск: Издат. Центр БГУ, 2011. – С. 212.
 7. O.E. Yaremko, H.L. Antonyak. The using of duckweed (Lemna minor L.) in the feeding of farm animals // Physiology and biochemistry in animal nutrition : 8th Conference of Young Researchers. 19.09.2011 – 20.09.2011. – Р.107-108.
 8. Яремко О. Екологічна характеристика ряскових // Вісник Львівського НАУ. – №15 (1) Агрономія. – Львів, 2011. – С. 73-82.
 9.  Яремко О., Антоняк Г. Ряска мала (Lemna minor L.) – цінна кормова рослина // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 16-18 травня 2012 р., Тернопіль. – С. 181-183.
 10. Яремко О. Є. Екологічні аспекти використання рослини ряска мала (Lemna minor L.)  в сільському господарстві // Вісник Степу. Ювілейний випуск до 100-річчя Кіровоградського інституту АПВ: Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів. 31 травня-1 червня 2012 року. – Кіровоград: КОД, 2012. – С. 97-99.
 11.  Яремко О. Є., Антоняк Г. Л. Використання рослин роду ряска (Lemna L.) в кормовиробництві // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій: Матеріали Міжнародного науково-практичного форуму. 18-21 вересня 2012 року. – Львів, 2012. – С. 76-79.

Біографія

Народилася 7 серпня 1985 р. у м. Дубляни Жовківського р-ну Львівської обл.

В 2007 році  з відзнакою закінчила Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». З січня 2008 року по листопад 2012 року працювала на посаді хіміка-лаборанта водозабірних та очисних споруд ЛНАУ. З грудня 2012 року – інженер кафедри екології біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Впродовж 2008-2011 рр. – здобувач кафедри екології при аспірантурі  Львівського національного аграрного університету. Тема наукового дослідження – «Екотоксикологічні механізми впливу важких металів на процеси метаболізму в клітинах рослин» (науковий керівник д.б.н., професор Антоняк Галина Леонідівна).