Кияк Володимир Григорович

Посада: Провідний науковий співробітник, професор кафедри екології

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Електронна пошта: volodymyr.kyjak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: www.researcherid.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

науковий напрямок пов’язаний з дослідженням популяційної організації рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат, зокрема екології малих популяцій.

Курси

Публікації

 • Життєздатність популяцій рослин високогір’я Українських Карпат / [Царик Й., Жиляєв Г., Кияк В., Кобів Ю., Сичак Н., Данилик І., Дмитрах Р., Білонога В., Решетило О., Микітчак Т., Нестерук Ю., Кобів В., Гинда Л.] ; за ред. Й. Царика. ― Львів : «Меркатор», 2009. ― 172 с.
 • Збереження біотичного різноманіття у високогір’ї Українських Карпат. Наукові рекомендації / [Царик Й., Жиляєв Г., Кияк В., Білонога В., Дмитрах Р., Кобів Ю., Сичак Н., Данилик І., Решетило О., Микітчак Т., Нестерук Ю., Кобів В.] ; за ред. Й. Царика. ― Львів : «Меркатор», 2009. ― 52 с.
 • Кияк В. Г. Онтогенез і структура популяцій Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschyi в Українських Карпатах / В. Г. Кияк // Наукові записки Державного природознавчого музею. ― Львів, 2009. ― Вип. 25. ― С. 45―52.
 • Кияк В. Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат: структура, стратегія і життєздатність / Автореф. дис…. доктора біол. наук. – Дніпропетровськ, 2009. – 38 с.
 • Царик Й., Нестерук Ю., Кияк В. Г. Високогірний біологічний стаціонар «Пожижевська» Інституту екології Карпат НАН України: історія, сучасність, майбутнє. / Львів: Ліга-Прес, 2009.- 28 с.
 • Царик Й., Нестерук Ю., Кияк В. Г. Сто десять років природничих досліджень на полонині Пожижевській (Чорногора, Українські Карпати) / Біологічні студії. – 2009. – Т. 3. – № 2. С. 149-158.
 • Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха – К.: Глобалконсалтинг, 2009. (13 статей).
 • Малиновський А. К., Царик Й.В., Кияк В.Г., Білонога В. М., Нестерук Ю.Й.Оцінювання стану популяцій видів рослин міжнародних червоних списків в Українських Карпатах / Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць. ― Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 8. – С.130-135.
 • Кияк В.Г. Структура і функціонування популяцій Ranunculus thora L. в Українських Карпатах / Наукові записки Державного природознавчого музею. ― Львів, 2011. ― Вип. 27. ― С. 51―62.
 • Царик Й.В., Білонога В.М., Дмитрах Р.І., Жиляєв Г.Г., Кияк В.Г., Кобів Ю.Й., Решетило О., Нестерук Ю.Й.Роль інтегральних і диференційних параметрів популяцій різних екотипів у формуванні біорізноманіття і толерантності екосистем // Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов./ Ред. О.Т. Демків, О.О.Кагало, О.В.Лобачевська, О.Г.Марискевич, Й.В.Царик – Львів, 2011. – С. 40-55.
 • Кияк В.Г. Критерії оцінки стану і здатності до самовідновлення малих популяцій рідкісних видів рослин високогір’я Карпат / Наукові записки Державного природознавчого музею. ― Львів, 2012. ― Вип. 28. ― С. 41―50.
 • Кияк В.Г. Варіабельність онтогенезу особин у популяціях рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат / Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Львів: Інститут екології Карпат НАНУ, 2012. – Т. 3(10), № 1. – С. 77-92.
 • Кияк В.Г. Репродуктивна ніша популяції / Біологічні Студії, 2013. – Т. 7. – № 3. – С. 233-246.6.
 • Кияк В.Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат.- Львів: Ліга-Прес, 2013. – 248 с.

Біографія

Народився 22 липня 1959 р. у м. Львові.

Д. біол. н., старший науковий співробітник.

 

Освіта:

 • 1981 – агрономічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту, диплом з відзнакою.
 • 1989 – кандидатська дисертація “Структура ценопопуляцій рослин в альпійських угрупуваннях Карпат”.
 • 2010 – докторська дисертація «Малі популяції рідкісних видів високогір’я Українських Карпат: структура, стратегія і життєздатність».

 

Трудова діяльність:

 • З 1981 – інженер відділу популяційної екології Інституту екології Карпат НАН України;
 • З 1989– на посаді наукового співробітника;
 • З 2002– старшим науковим співробітником;
 • З 2010 – провідним науковим співробітником

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!