Кияк Володимир Григорович

Посада: Провідний науковий співробітник, професор кафедри екології

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Електронна пошта: volodymyr.kyjak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: www.researcherid.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

науковий напрямок пов’язаний з дослідженням популяційної організації рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат, зокрема екології малих популяцій.

Публікації

 1. Життєздатність популяцій рослин високогір’я Українських Карпат / [Царик Й., Жиляєв Г., Кияк В., Кобів Ю., Сичак Н., Данилик І., Дмитрах Р., Білонога В., Решетило О., Микітчак Т., Нестерук Ю., Кобів В., Гинда Л.] ; за ред. Й. Царика. ― Львів : «Меркатор», 2009. ― 172 с.
 2. Збереження біотичного різноманіття у високогір’ї Українських Карпат. Наукові рекомендації / [Царик Й., Жиляєв Г., Кияк В., Білонога В., Дмитрах Р., Кобів Ю., Сичак Н., Данилик І., Решетило О., Микітчак Т., Нестерук Ю., Кобів В.] ; за ред. Й. Царика. ― Львів : «Меркатор», 2009. ― 52 с.
 3. Кияк В. Г. Онтогенез і структура популяцій Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschyi в Українських Карпатах / В. Г. Кияк // Наукові записки Державного природознавчого музею. ― Львів, 2009. ― Вип. 25. ― С. 45―52.
 4. Кияк В. Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат: структура, стратегія і життєздатність / Автореф. дис…. доктора біол. наук. – Дніпропетровськ, 2009. – 38 с.
 5. Царик Й., Нестерук Ю., Кияк В. Г. Високогірний біологічний стаціонар «Пожижевська» Інституту екології Карпат НАН України: історія, сучасність, майбутнє. / Львів: Ліга-Прес, 2009.- 28 с.
 6. Царик Й., Нестерук Ю., Кияк В. Г. Сто десять років природничих досліджень на полонині Пожижевській (Чорногора, Українські Карпати) / Біологічні студії. – 2009. – Т. 3. – № 2. С. 149-158.
 7. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха – К.: Глобалконсалтинг, 2009. (13 статей).
 8. Малиновський А. К., Царик Й.В., Кияк В.Г., Білонога В. М., Нестерук Ю.Й.Оцінювання стану популяцій видів рослин міжнародних червоних списків в Українських Карпатах / Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць. ― Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 8. – С.130-135.
 9. Кияк В.Г. Структура і функціонування популяцій Ranunculus thora L. в Українських Карпатах / Наукові записки Державного природознавчого музею. ― Львів, 2011. ― Вип. 27. ― С. 51―62.
 10. Царик Й.В., Білонога В.М., Дмитрах Р.І., Жиляєв Г.Г., Кияк В.Г., Кобів Ю.Й., Решетило О., Нестерук Ю.Й.Роль інтегральних і диференційних параметрів популяцій різних екотипів у формуванні біорізноманіття і толерантності екосистем // Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов./ Ред. О.Т. Демків, О.О.Кагало, О.В.Лобачевська, О.Г.Марискевич, Й.В.Царик – Львів, 2011. – С. 40-55.
 11. Кияк В.Г. Критерії оцінки стану і здатності до самовідновлення малих популяцій рідкісних видів рослин високогір’я Карпат / Наукові записки Державного природознавчого музею. ― Львів, 2012. ― Вип. 28. ― С. 41―50.
 12. Кияк В.Г. Варіабельність онтогенезу особин у популяціях рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат / Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Львів: Інститут екології Карпат НАНУ, 2012. – Т. 3(10), № 1. – С. 77-92.
 13. Кияк В.Г. Репродуктивна ніша популяції / Біологічні Студії, 2013. – Т. 7. – № 3. – С. 233-246.6.
 14. Кияк В.Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат.- Львів: Ліга-Прес, 2013. – 248 с.
 15. Кияк В.Г. Онтогенетична і вікова структура популяцій рослин – необхідність диференціації / Вісник Львівського Національного університету. Серія біологічна. ― 2015. ― Вип. 70. С. 162-172. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2015_70_21
 16. Царик Й.В., Кияк В.Г. До 95-річчя професора Костянтина Андрійовича Малиновського / Біологічні Студії, 2015. – Т. 9. – № 1. – С. 233-234.
 17. Кияк В.Г., Кобів Ю.Й. Професор Костянтин Андрійович Малиновський – учений і наставник (до 95-річчя від дня народження) / Біологічні Студії, 2015. – Т. 9. – № 1. – С. 233-234.
 18. Kyyak V., Bilonoha V., Dmytrakh R., Gynda L., Nesteruk Y., Shtupun V. Trends in plant population pattern changes under natural and man-induced ecosystem transformation of the high mountain zone in the Ukrainian Carpathians , Біологічні Студії, 2015. – Т. 9. – № 2. – С. 169-180. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2015_9_2_18
 19. Кияк В.Г., В. П. Штупун, В. М. Білонога Кліматогенні загрози популяціям рідкісних і ендемічних видів рослин високогір’я Українських Карпат / Вісник Львівського Національного університету. Серія біологічна. ― 2016. ― Вип. 74. – С. 104 – 115. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2016_74_15
 20. Кияк В.Г., Білонога В.М. Сучасні структурні зміни популяцій рослин високогір’я Українських Карпат / Наукові записки Державного природознавчого музею. ― Львів, 2016. ― Вип. 32. ― С. 39-48. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzdpm_2016_32_7
 21. Кияк В.Г., Білонога В.М. Завдання онтогенетичних і популяційних досліджень для уникнення втрат фіторізноманіття у високогір’ї Українських Карпат / Біологічні Студії, 2017. – Т. 11. – № 3-4. – С. 89-90. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2017_11_3-4_76
 22. Gynda L., V. Bilonoha, R. Dmytrakh, V. Kyyak, V. Shtupun Impact of climate change on the biodiversity of rare and protected vascular plants occurring in the high mountain areas of the Ukrainian Carpathians / Studia Universitatis Babes-Bolyai, Biologia, LXII, Sp. Iss., 2017, P. 117-118. http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1106.pdf
 23. Кияк В., Кобів Ю., Жиляєв Г., Білонога В., Дмитрах Р., Микітчак Т., Решетило О., Кобів В., Нестерук Ю., Штупун В., Гинда Л. Зміни структури популяцій рідкісних видів високогір’я Українських Карпат і проблеми їх збереження / За ред. В. Кияка.- Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018 . – 280 с.
 24. Кагало О., Канарський Ю., Микітчак Т., Ковтонюк О., Кобів Ю., Кияк В., Сичак Н., Башта А.-Т., Царик Й., Дикий І., Шидловський І., Решетило О. Природоохронне значення території Центрального Свидовця (Українські Карпати) / Вісник Київського національного університету ім.. Т. Шевченка. Географія. – 2018. – Випуск 1 (70). – С. 35-46. http://visnyk-geo.univ.kiev.ua/?page_id=5753&lang=uk
 25. Kyyak N.Ya., Kyyak V.H. Mechanisms of maintenance of cytoplasmic osmotic homeostasis in briophytes cells under salinity stress / Біологічні Студії / Studia Biologia. – 2019. – 13 (2). – P. 55-66.
 26. Kyyak V., Kobiv Y., Zhilyaev G., Bilonoha V., Dmytrakh R., Reshetylo O., Kobiv V., Nesteruk Y., Shtupun V., Gynda L. Changes in population structure of rare species in the high-mountain zone of the Ukrainian Carpathians and problems of their conservation / Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 19 (1): 77 – 85. http://sciences.lv/wp-content/uploads/2019/12/19_1_Kyyak.pdf
 27. Кияк В.Г., Білонога В.М., Штупун В.П. Проблеми збереження і пріоритети моніторингу фіторізноманіття високогір’я Карпат / Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні: Прикладні аспекти моніторингу та охорони біорізноманіття / Серія “Conservation Biology in Ukraine”.- Вип. 16.- Т.3. – Київ; Чернівці: Друк Арт, 2020. – С. 358-369. http://uncg.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/T3_WEB_MonOchBioriz_Konference_2.pdf

Біографія

Народився 22 липня 1959 р. у м. Львові.

Д. біол. н., старший науковий співробітник.

 

Освіта:

 • 1981 – агрономічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту, диплом з відзнакою.
 • 1989 – кандидатська дисертація “Структура ценопопуляцій рослин в альпійських угрупуваннях Карпат”.
 • 2010 – докторська дисертація «Малі популяції рідкісних видів високогір’я Українських Карпат: структура, стратегія і життєздатність».

 

Трудова діяльність:

 • З 1981 – інженер відділу популяційної екології Інституту екології Карпат НАН України;
 • З 1989– на посаді наукового співробітника;
 • З 2002– старшим науковим співробітником;
 • З 2010 – провідним науковим співробітником

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!