Лесів Марта Степанівна

Посада: аспірант кафедри екології

Електронна пошта: marta.lesiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Антропогенне забруднення навколишнього середовища та його вплив на рослини водних біотопів, акумуляція важких металів у рослинах, впливу забруднення середовища важкими металами на діяльність антиоксидантної системи водних рослин.

Тема дисертації: Прооксидантні й антиоксидантні процеси в клітинах макрофітів за умов антропогенного забруднення водойм

Науковий керівник: професор, доктор біологічних наук Антоняк Галина Леонідівна.

Публікації

 1. Antonyak H. Mycotoxins in food and feed: anti-mycotoxinogenic effects of herbal preparations. Chapter 3. / H. Antonyak, O. Polishchuk, M. Lesiv, N. Hoivanovych, I. Panchuk, M. Dosviadchynska // State of Environment and Human Health. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019. – P. 36–51.
 2. Antonyak H., Lesiv M., Panas N., Yanyshyn S. Levels of heavy metals in several rivers of the Western Bug and Dniester basins in the Lviv Region (Western Ukraine) / H. Antonyak, M. Lesiv, N. Panas, S. Yanyshyn S. // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2019. Vol. 35, N 4. – P. 11 – 18.
 3. DOI: http://dx.doi.org/10.23856/3501
 4. Лесів М.С. Акумуляція важких металів у тканинах макрофітів, зібраних у водоймах міста Львова / М.С.Лесів, Г.Л. Антоняк // Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвяченої 135 річниці від дня народження Я. О. Парнаса. Львів, 9–11 квітня 2019 р. Львів, 2019. – С. 201 – 202.
 5. Лесів М.С. Акумуляція металів і стан антиоксидантної системи у рослинах Lemna minor L., зібраних в озерах Яворівського району Львівської області / М.М. Лесів, Г.Л. Антоняк // Матеріали ХІV конференції молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів». Київ, 23–24 жовтня 2019 р. – С. 35 – 36.
 6. Поліщук О. Накопичення металів у наземних і водяних рослинах у місті Львові та на прилеглих територіях / О. Поліщук, М. Лесів, Н. Панас, І. Гілецька, В. Панченко, К. Поляк, Г. Антоняк // Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (Львів – Івано-Франкове, 23–25 жовтня 2019 р.). – Львів: ПАІС, 2019. – С.  67–68.
 7. Поліщук О.І., Лесів М.С., Гілецька І.Б., Панченко В.О., Антоняк Г.Л. Акумуляція важких металів у деяких видах рослин на території міста Львова // Екологічні науки. 2020. Вип. 1(28). – С. 269-273. link
 8. Поліщук О. Інтенсивність автомобільного руху на вулицях міста Львова / О.  Поліщук, М. Лесів, Т. Семенюк, Г. Антоняк // XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”: збірник тез конференції, 27-29 квітня 2020 р., м. Львів. – Львів, 2020. – С. 102-103. link
 9. Lesiv M.S. Aquatic macrophytes: ecological features and functions / Lesiv M.S., Polishchuk A.I., Antonyak H.L. // Studia Biologica. 2020. – Vol. 14, N 2. – P. 79–94.
  https://doi.org/10.30970/sbi.1402.619

Біографія

Народилася 06.09.1983 р. у Львові. Закінчила біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2005). Працює в Природничому коледжі: методист (2005-2015), з вересня 2015 р. штатний викладач відділення екології. З 2016 р. заступник директора з навчальної роботи.