Мандзинець Світлана Михайлівна

Посада: науковий співробітник кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта: svitlana.mandzynets@lnu.edu.ua

Публікації

  1. Harasym N. Effects of histamine and sodium hypochlorite on prooxidant state in the rat’s erythrocytes / N Harasym, Mandzynets, D Sanahursky  // Curr. Issues Pharm. Med. Sci. – 2020 – Vol. 33, No. 3, – P. 125-131.
  2. Shalai Ya. R. Effect of novel 2-amino-5-benzylthiazole derivative on cellular ultrastructure and activity of antioxidant system in lymphoma cells / Ya. R. Shalai, M. V. Popovych, O. R. Kulachkovskyy, V. P. Hreniukh, S. M. Mandzynets, N. S. Finiuk, A. M. Babsky // Studia Biologica. – 2019. – Vol. 13, № 1. – Р. 51–60.
  3. Вільнорадикальні процеси в клітинах лімфоми NK/Ly і гепатоцитах за дії новосинтезованого похідного тіазолу / Я. Р. Шалай, С. М. Мандзинець, В. П. Гренюх та ін. // Вісник проблем біології і медицини., – 2018. – Т. 2 (143). – С. 234-238.
  4. Harasym N. P. State of the antioxidant protection system in rats erythrocytes under the influence of histamine and sodium hypochlorite / N. P. Harasym, O. I. Bishko-Moskalyuk , S. M. Mandzynets et al. // Український журнал медицини, біології та спорту –– 2018. – Т. 3, № 6 (15). – С. 279–287.
  5. Activity of key enzymes of antioxidant system in rat blood plasma under the effect of histamine and sodium hypochlorite / N. P. Harasym, O. I. Bishko, S. M.Mandzynets et al. // Studia Biologica – 2017. – Том 11/№1- С. 33–40.
  6. Мандзинець C.M.  Вміст первинних і вторинних продуктів ліпопероксидації у зародках в’юна за дії флуренізиду / Н. О. Боднарчук, С. М. Мандзинець, Л. І. Петрух, Д. І. Санагурський // Біологічні Студії. – 2016. – Том 10/№1– С. 53–60.
  7. Порівняльний аналіз впливу мікрохвильового випромінювання на активність Na+, K+–АТФази зародків в’юна / М. М. Яремчук, М.В. Дика, С. М. Мандзинець, Д. І. Санагурський // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – № 1. – С. 32–38.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!