Отчич Віра Петрівна

Посада: доцент кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: otchych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Біофізика, цитологія та гістологія. Вивчення комплексного впливу хіміолазероозонотерапії на показники крові у хворих на туберкульоз легень.

Курси

Публікації

  1. Мажак К. Д. Застосування патогенетичних засобів різного спрямування в комплексному лікуванні мультирезистентного туберкульозу легень / К.Д. Мажак, П.В. Кузик, В.П. Отчич, Є.Г. Чура, Л.Я. Мельник // Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни: збірник матеріалів конференції, Львів, травень 2014. – Львів, 2014. – Вип. 11. – С. 190–194.
  2. Отчич В.П. Антропологія (Краніометрія). Текст лекцій. / В.П. Отчич // Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 16 с.
  3. Отчич В.П. Гістологія. Навч. Посібник / В.П. Отчич, М.Б. Галан // Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 156 с.
  4. Мажак К.Д. Характеристика вільно радикального окислення білків ті ліпідів при туберкульозі легень за різних типів порушення ліпідного обміну / К.Д. Мажак [та ін.] // Зб. матеріалів конференцій. Сучасні проблеми епідеміології та гігієни. Львів. 2008.-С.22-26.
  5. Мажак К.Д. Клініко-лабораторна діагностика перекисного окислення ліпідів і структурно-функціонального стану біомембран у хворих на туберкульоз легень / К.Д. Мажак [та ін.] // Зб. матеріалів конференцій. Сучасні проблеми епідеміології та гігієни. Львів. 2008.-С. 40-44.
  6. Мажак. К. Біокорегуючі аспекти внутрішньовенного лазерного опромінення крові при рецидиві туберкульозу легень/ К. Мажак [та ін.]. – Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Застосування лазерів у медицині та біології, Ужгород, 15-17 квітня 2010. – С. 52-54.

Біографія

Народилася 14 квітня 1955 року с. Яківка, Івано-Франківської області.

У 1977 році закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

З 1977 року працювала старшим лаборантом, інженером кафедри біофізики та математичних методів у біології. З 1981 року асистент кафедри.

З 1996 році захистила кандидатську дисератцію на тему: “Струкруно-функціональні зміни в шлунково-кишковому тракті білих щурів при комбінованій дії іонізуючого та лазерного випромінювання” по спеціальності біофізика – 03.00.05. З 1996 року по даний час доцент кафедри біофізики та біоінформатики.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!