Поліщук Олександр Ігорович

Посада: аспірант кафедри екології

Електронна пошта: oleksandr.polishchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Антропогенне забруднення навколишнього середовища та його вплив на мохоподібні, акумуляція важких металів у рослинах мохів, особливості впливу забруднення середовища важкими металами на діяльність антиоксидантної системи.

 

Тема дисертації: «Особливості метаболізму в клітинах бріофітів за умов росту в техногенно трансформованому середовищі»

Науковий керівник: професор, доктор біологічних наук Антоняк Галина Леонідівна.

Публікації

 1. Поліщук О. І. Акумуляція металів у гаметофітах деяких видів мохів на території міста Львова (Україна) / О. І. Поліщук, Г. Л. Антоняк, О. І. Першин // Вісник проблем біології і медицини. 2019. Вип. 3. Т. 1 (152). – C. 58 – 62.
 2. http://dx.doi.org/10.29254/2077-4214-2019-3-152-58-62
 3. Antonyak H. Mycotoxins in food and feed: anti-mycotoxinogenic effects of herbal preparations. Chapter 3. / H. Antonyak, O. Polishchuk, M. Lesiv, N. Hoivanovych, I. Panchuk, M. Dosviadchynska // State of Environment and Human Health. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019. – P. 36–51.
 4. Поліщук О.І. Акумуляція важких металів у рослинах моху Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp / О.І. Поліщук, Г.Л. Антоняк // ХV Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвячена 135 річниці від дня народження Я. О. Парнаса : збірник тез, 9–11 квітня 2019 р., м. Львів. – Львів, 2019 р. – С. 204.
 5. Мамчур З.  Бріофіти екотопів з інтенсивним антропогенним навантаженням в урбоекосистемі Львова / З. Мамчур, Г. Антоняк, Ю. Драч, О. Поліщук, О. Туз // VII-й всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology – 2019) (Україна, Вінниця 25–27 вересня, 2019 р.) збірник наукових праць. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 125.
 6. Поліщук О. Накопичення металів у наземних і водяних рослинах у місті Львові та на прилеглих територіях / О. Поліщук, М. Лесів, Н. Панас, І. Гілецька, В. Панченко, К. Поляк, Г. Антоняк // Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (Львів – Івано-Франкове, 23–25 жовтня 2019 р.). – Львів: ПАІС, 2019. – С.  67–68.
 7. Поліщук О.І. Еколого-біохімічні особливості моху Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. / О. І. Поліщук, В. О. Панченко, І. Б. Гілецька, Г. Л. Антоняк // Матеріали ХІV конференції молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів». Київ, 23–24 жовтня 2019 р. – С. 51–52.
 8. A. I. Polishchuk, H. L. Antonyak. Accumulation of heavy metals in gametophytes of the epilithic mosses // Studia Biologica. 2019. Vol 13, No 2. – С. 21-28.  link
 9. Поліщук О.І., Лесів М.С., Гілецька І.Б., Панченко В.О., Антоняк Г.Л. Акумуляція важких металів у деяких видах рослин на території міста Львова // Екологічні науки. 2020. Вип. 1(28). – С. 269-273. link
 10. Поліщук О. Інтенсивність автомобільного руху на вулицях міста Львова / О.  Поліщук, М. Лесів, Т. Семенюк, Г. Антоняк // XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”: збірник тез конференції, 27-29 квітня 2020 р., м. Львів. – Львів, 2020. – С. 102-103. link
 11. M. S. Lesiv, A. I. Polishchuk , H. L. Antonyak. Aquatic macrophytes: ecological features and functions. Studia Biologica, 2020: 14(2). – С. 79–94. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1402.619
  2. Antonyak H. Environmental impact of road transport. Chapter 5. / Antonyak H., Mamchur Z., Polishchuk A., Lesiv M., Hoivanovych N. // Sustainable Development and Human Health. – Krynski A., Tebug G.K., Voloshanska S. (Eds.). – Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2020. – P. 61–74. DOI: https://dx.doi.org/10.23856/W1706

Біографія

Народився у м. Львові. У 2012 році закінчив навчання в СЗШ № 31 м. Львова та вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 101 Екологія. У 2016 р. здобув диплом бакалавра та вступив до магістратури кафедри екології Університету. У 2018 році завершив навчання на магістратурі, здобувши диплом магістра, та вступив до аспірантури кафедри екології.