Пилипів Юрій Васильович

Посада: аспірант кафедри екології

Електронна пошта: yuriy.pylypiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Структура популяцій та поширення видів родини орхідних (Orchidaceae) у басейні річки Полтва, встановлення рівня антропогенного впливу на територію басейну Полтви, моніторинг за якістю навколишнього середовища з допомогою методу біоіндикації, біоіндикаційні показники зообентосу для оцінки якості води гідроекосистем Львівщини, обгрунтування концепції сталого розвитку.

Тема дисертації: Структура популяцій видів родини орхідних (Orchidaceae) у басейні річки Полтва

Науковий керівник: професор, доктор біологічних наук Кияк Володимир Григорович.

Публікації

  1. Пилипів Ю. Поширення представників родини орхідних (Orchidaceae Juss.) у басейні річки Полтва / Ю. Пилипів, В. Кияк // Молодь і поступ біології: збірник тез ХV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 9−11 квітня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 202 – 203.
  2. Пилипів Ю. Структура популяцій видів родини орхідних (Orchidaceae Juss.) на горі Лисівка (м. Винники) / Ю. Пилипів, В. Кияк // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: збірник тез IІI (XIV) Міжнародної наукової конференції молодих учених (м. Львів, 15−16 жовтня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 40 − 41.
  3. Пилипів Ю. Визначення якості води водойм та водотоків на території Буського району Львівської області.
  4. Пилипів Ю., Савицька О. Якість води паркових водойм м. Львова.
  5. Пилипів Ю., Савицька О. Біоіндикація якості води водотоків та водойм м. Львів.
  6. Пилипів Ю., Кияк В. Поширення популяцій Orchis militaris (Orchidaceae Juss.) у східній частині басейну річки Полтва / Пилипів Ю., Кияк В. // Матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» – Київ, 2020. – С. 76-77.
  7.  Пилипів Ю. Недоліки екологічного законодавства України як основна причина проблеми збереження біорізноманіття / Пилипів Ю. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції студентів, аспірантів та молодихучених «Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти» – Маріуполь, 2020. – С. 116-118.

Біографія

Народився 5 травня 1995 р. у с. Задвір’я Буського району Львівської області. У 2012 р. закінчив Задвір’янський ОЗЗСО І-ІІІ ст. та вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ) на кафедру екології біологічного факультету. У 2016 р. закінчив навчання на кафедрі екології та отримав диплом бакалавра. У цьому ж році вступив до магістратури кафедри екології та у 2018 р. отримав диплом магістра. У 2018 р. продовжив навчання на кафедрі екології, вступивши на аспірантуру.