Ренкас Наталія Ярославівна

Посада: доцент кафедри фізіології людини і тварин

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Наукові інтереси

Взаємодія кальцій-транспортних систем плазматичної мембрани та мембран внутрішьоклітинних деро кальцію в ацинарних клітинах підщелепної слинної залози. Промислова токсикологія.

Публікації

 1. Ю. Вац, Н. Гричан, Н. Федірко Функціональні властивості іоногенних груп у складі молекул Са2+-АТФаз ацинарних клітин підщелепної слинної залози щурів // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія – 2006. – №1. – С. 31-40.
 2. Гричан Н.Я, Копач О.В., Федірко Н.В. Механізми АТФ – залежної регуляції секреції рідинного компоненту слини ацинарними клітинами підщелепної слинної залози // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології: ІІІ всеукраїнська наукова конференція.   Київ, 2006. – С. 32.
 3. Гричан Н.Я, Копач О.В., Федірко Н.В. Вплив АТФ та аденозину на параметри слиновиділення підщелепною слинною залозою щурів // Механізми функціонування фізіологічних систем: Матеріали Міжнародної наукової конференції, приуроченої до 60-ліття новоствореної кафедри фізіології людини і тварин Львівського університету імені Івана Франка (8-11 листопада 2006 року, м. Львів). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 52.
 4. Grychan N., Fedirko N. Role of purinoreceptors in salivary secretion regulation of rat submandibular gland // Proceeding of the materials of III International young scientists’ conference” Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.”, dedicated to 100 annyversaryfrom birth of famous ukranian lichenologist Maria Makarevych (Odesa, 15-18 May 2007,). – P. 116.
 5. Grychan N., Fedirko N. The role of purinoreceptors in the regulation of salivation by rat submandibular gland // Proceeding of the materials of International International Workshop of the Physiologycal Society “Molecular physiology of membrane transport and cell excitability” (Yaremche, 19-23, September 2007). – P. 25.
 6. Гричан Н.Я., Федірко Н.В. Сумісна активація активація мускаринових та пуринорецепторів: новий шлях регуляції слиновиділення // Матеріали ІІ Міжнародної конференції „Біологія: від молекули до біосфери” – Харків, 19 – 21 листопада 2007 року – С. 177-178.
 7. Гричан Н., Котлярова А., Федірко Н. Вплив антиоксидантів на функціональні відповіді ацинарними клітинами підщелепної слинної залози // Молодь та поступ біології: Збірник тез IV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (7-10 квітня 2008 року, м.Львів). – С. 21.
 8. Гричан Н.Я., Федірко Н.В. Роль пуринорецепторів у регуляції слиновиділення підщелепною слинною залозою щурів // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія – 2008. – №1. – С. 11-21.
 9. Grychan N., Kotljarova A., Kramar S., Fedirko N. Menadione-induced reactive oxygen species generation is intracellular mechanism that promotes cell`s apoptosis // Papers of the 21st ECNP Congress. European Neuropsycholpharmakology – 2008 – Vol.18. – Suppl. 4. –P. S251.
 10. Netsyk O., Grychan N., Klevets M.,Fedirko N. Changes in the intracellular calcium homeostasis contributes to the development of irradiation-induced xerostomia // Proceeding of the materials of International International Workshop of the Physiologycal Society „ Latest advances in ion channels techniques applied to physiological problems” (Shanghai, 12-16, September 2008). – P. 19.
 11. Гричан Н., Копач О., Федірко Н. Са2+-залежний механізм порушення функціонування підщелепної слинної залози за умов менадіон-індукованого апоптозу // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 47. – С. 130-145.
 12. Гричан Н.Я., Котлярова А.Б., Копач О., Федірко Н.В. Взаємодія між кальцієвим уніпортером мітохондрій та Са2+-АТФ-азами плазматичної мембрани та ендоплазматичного ретикулуму у клітинах підщелепної слинної залози // Міжнародна наукова конференція присвячена 70-річчю від дня народження професора О. А. Гойди „Біофізичні механізми функціонування живих систем” (16 – 18 жовтня 2008, Львів). – Львів, – 2008. – С. 39.
 13. Нецик О., Гричан Н., Копач О., Клевець М., Федірко Н. Дослідження пасивного вивільнення Сa2+ з ендоплазматичного ретикулуму ацинарних клітин підщелепної слинної залози // Міжнародна наукова конференція присвячена 70-річчю від дня народження професора О. А. Гойди „Біофізичні механізми функціонування живих систем” (16 – 18 жовтня 2008, Львів). – Львів, – 2008. – С. 38.
 14. Гричан Н.Я., Копач О.В., Войтенко Н.В., Федірко Н.В. Екзогенні пурини регулюють функціональну активність підщелепної слинної залози // Фізіол. журн. – 2008. – Т. 54, – № 42. – С. 114‑115.
 15. Гричан Н., Нецик О., Дацюк Л., Копач О., Войтенко Н., Федірко Н. Кальційзалежний механізм розвитку радіаційної ксеростомії // Вісник Львів. Ун-ту. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 48. – С. 162-173.
 16. Гричан Н., Нецик О., Дацюк Л., Федірко Н. Зміни параметрів слиновиділення підщелепною слинною залозою при локальному рентгенівському опроміненні // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія – 2008. – №4. – С. 31-40.
 17. Гричан Н., Копач О., Войтенко Н., Федірко Н. Роль карбоангідрази у регуляції функціонування підщелепної слинної залози щурів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2009. – Вип. 50. – С. 101-111.
 18. Котлярова А., Гричан Н., Нецик О., Дацюк Л., Федірко Н. Роль внутрішньоклітинного гомеостазу кальцію у розвитку радіаційної ксеростомії // Молодь та поступ біології: Збірник тез IV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (12-15 травня 2009 року, м. Львів). – С. 259
 19. Нецик О., Гричан Н., Копач О., Клевець М., Федірко Н. Роль ендоканабіноїдних рецепторів у регуляції слиновиділення Підщелепною слинною залозою щурів // Молодь та поступ біології: Збірник тез IV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (12-15 травня 2009 року, м. Львів). – С. 270.
 20. Гричан Н.Я., Копач О.В., Войтенко Н.В., Федірко Н.В. Взаємодія кальцій-транспортних систем плазматичної та мембран внутрішньоклітинних депо кальцію в ацинарних клітинах підщелепної слинної залози // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 53. – С. 167-180.

Біографія

Народилася 1 березня 1982 у смт. Краковець Львівської області. Закінчила біологічний факультет Львівського національного університету (2004), аспірантуру (2008), кандидат біологічних наук (2009), доцент (2018). З 2009 по 2018 рр. працювала біологом в ДЗ ”Львівська обласна санітарно- епідеміологічна станція” (тепер ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»). З 2018 р і по теперішній час доцент кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка. Є членом Українського фізіологічного товариства.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!