Штик Ольга Василівна

Посада: лаборант кафедри екології

Електронна пошта: olha.shtyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Екологічні особливості мишоподібних гризунів, проблема фрагментації природних оселищ.

Публікації

Тези:

 1. Штик О. В. Раритетна фауна дрібних ссавців Тернопільщини / Штик О. В. // ХІІІ Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 10–12 квітня 2018 р., м.Львів. – Львів, 2018 р. – С. 210 – 211.
 2. Штик О. В. Попередні дані до видового складу мишоподібних гризунів у НПП
  «Дністровський каньйон»/ Штик О., Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 13–16  вересня  2018  р. – Львів: СПОЛОМ, 2018d. – С. 107−108.
 3. Штик О. В. Сезонна динаміка чисельності угруповань мишоподібних гризунів урочища Червоне (НПП «Дністровський каньйон») / Штик О. В., Мамчур З. // ХІV Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 9–11 квітня 2019 р., м. Львів. – Львів, 2019 р. – С. 208 – 209.
 4. Штик О. В. Поширення представників роду Sylvaemus в угрупованнях мишоподібних
  гризунів урочища Червоне (НПП «Дністровський каньйон») / Штик О., Мамчур З. Мат-ли Міжнародної зоологічної конференції «Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних території», 12–15  вересня  2019 р.– Львів: СПОЛОМ, 2019d. – С. 289 – 290.
 5. Штик О. В. Мишоподібні гризуни основних біотопів урочища Червоне (НПП «Дністровський каньйон») / Штик О. Мат-ли VII Всеукраїнського з’їзду екологів з Міжнародною участю, 25–27 вересня 2019 р. – С. 88.
 6. Штик О. В. Видове різноманіття мишоподібних гризунів основних біотопів НПП
  «Яворівський» / Штик О. Мат-ли XXXX Всеукраїнської конференції молодих дослідників-зоологів, 13-13 листопада 2019 р. – С. 30.
 7. Штик О. В. Мишоподібні гризуни Тернопільщини у фондах Державного природознавчого музею НАН України / Штик О. В., Мамчур З. // ХV Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 27–29 квітня 2020 р., м. Львів. – Львів, 2019 р. – С.208 – 209.
 8. Красовська А. Вплив рекреаційного навантаження на щільність рудої полівки в сосново-дубових лісах Гологоро-Кременецького кряжу / Красовська А., Штик О.// Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 10–13  вересня  2015 р.– Львів: СПОЛОМ, 2015d. – С. 49−52.
 9. Загородний І. В. Живлення сови вухатої Asio otus L. на території природного заповідника “Медобори” / Загородний І. В., Штик О. В. // Матеріали X Міжнародної конференції молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери» (2–4 грудня 2015 р., м. Харків, Україна). – Х.: ФОП Шаповалова Т. М., 2015e. – С. 177-178.
 10. Штик О. В.Ступінь фрагментації та ефективна площа лісової частини Природного заповідника «Медобори» / Штик О., Решетило О. // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 8–11  вересня  2016  р.– Львів: СПОЛОМ, 2016d. – С. 107−108.
 11. Штик О. В. Різноманітність мікромамалій на території природного заповідника «Медобори» / Штик О., Загородний І. // ХІ Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 19-21 квітня 2016 р., м. Львів. – Львів, 2016 р. – С. 214–215.

Статті:

 1. Штик О., Мамчур З., Красовська А. Історія вивчення мишоподібних гризунів тернопільщини  // Вісник Львівського університету. Серія біологія. 2019. Вип. 80. С. 12–20 http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.02  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/10083

Біографія

Народилася 9 лютого 1994р. у м. Теребовля, Теребовлянського р-ну, Тернопільської обл.

Протягом 2000-2011 рр. навчалася у Теребовлянській ЗОШ №2.

У 2011р. вступила на біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2015 році здобула ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Біологія» та отримала кваліфікацію «Бакалавр біології, вчитель біології та хімії, інженер-лаборант у галузі біології».

Протягом 2015-2017 рр. здобувала ступінь магістра зоології.

У 2017 р. вступила в аспірантуру за спеціальністю 101 «Екологія». Науковий керівник: Мамчур З. І.

З жовтня 2017 року – лаборант кафедри екології біологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.