Тимофєєв О.

Публікації

  1. Кузьма М. В., Мітек Д. В., Шалай Я. Р., Мандзинець С. М., Попович М. В., Тимофєєв О. О., Гренюх В. П., Бабський А. М. Ефект похідного 5-бензил-2-амінотіазолу на про- й антиоксидантний стан клітин печінки здорових мишей і мишей-пухлиноносіїв лімфоми. Молодь і поступ біології: Збірник тез ХV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, Львів, 9–11 квітня 2019 р. – Львів, 2019.
  2. Тимофєєв О. О. Перспективи математичного моделювання процесів пероксидного окиснення ліпідів у ракових клітинах / О. О. Тимофєєв, Я. Р. Шалай // Молодь і поступ біології: збірник тез XVI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету та 90 річниці від дня народження М. Деркача, 27–29 квітня 2020 р. – Львів, 2020. – C.

Біографія

Народилася 20 березня 1995 року в м. Донецьк. Закінчив Донецький Навчально-виховний комплекс №1.

З 2012 по 2016 р. навчався на кафедрі ботаніки біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2016 по 2018 р. навчався на кафедрі біофізики та біоінформатики біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2018 – аспірант кафедри біофізики та біоінформатики. Виконує дисертаційну роботу у межах держбюджетної теми « МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЗМІН СИСТЕМИ ПОЛ ЗА ЕФЕКТИВНОГО ЦИТОТОКСИЧНОГО ЕФЕКТУ У РАКОВИХ КЛІТИНАХ.»