Yurii Drach

Position: Lecturer, Ecology Department

Phone (office): (032) 2394640

Phone (cell): 0637827144

Email: yuriy.drach@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

LinkedIn profile: www.linkedin.com

Research interests

bryophytes, briodindication, ecology of bryophytes, ecological mapping

Publications

 1. Статті:

  1. Мамчур З. І., Чуба М. В., Драч Ю. А. Екологічні особливості видів рослин на території залізниці міста Львова. Біологічні Студії, 2017. Т. 11(1). C. 135-146.
  2. Мамчур З., Чуба М., Драч Ю. Мохоподібні і судинні рослини на території залізниці міста Львова. Вісник Львівського університету. Серія біологія. 2017. Вип. 75. С. 54–65
  3. Z. Mamchur, Yu. Drach, I. Danylkiv. Bryoflora of the “Pohulyanka” forest park (Lviv city). І. Changes in taxonomic composition under antropogenic transformation // Biol. Stud. 2018: 12(1). C. 99–112 • DOI: 10.30970/sbi.1201.542
  4. Мамчур З., Драч Ю., Чуба М. Рідкісні види мохоподібних високогір’я Українських Карпат: Мармароський і Чорногірський хребти //. Вісник Львівського університету. Серія біологія. 2019. Вип. 80. С. 118-128 DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.13
  5. Z. Mamchur, Yu. Drach, S. Prytula. Sphagnum mosses of the Male Polissya (Lviv region) // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. 2019. Issue 82. P. 110–120 http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2020.82.09
  6. Yu. Drach, Z. Mamchur. (2020) Bryophytes of the upper reaches of the Western Bug River (Lviv Region, Ukraine)// Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Naturae, 5: 7-24, 2020. DOI: 24917/25438832.5.1
  7. Zvenyslava Mamchur, Yuriy Drach, Halyna Antonyak. Ecological features and synanthropization of bryoflora in the Pohulyanka forest park (Lviv city, Ukraine) // Contribuţii Botanice. 55. 2020, LV: 83-95 DOI: 10.24193/Contrib.Bot.55.5

  Тези конференцій:

  1. Драч Ю. Фітотестування як експрес-метод оцінки забруднення води у р. Зубра /Ю. Драч, У. Яринич, О. Цвілинюк // Молодь і поступ біології: збірник тез XІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 20–23 квітня 2015 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 172–173.
  2. Драч Ю. Особливості мохоподібних із територій різних ступенів гемеробності в урбоекосистемі Львова /Ю. Драч, К. Галадюк, М. Чуба, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 19–21 квітня 2016 р.). – Львів, 2015. – С. 153–154.
  3. Драч Ю. Вміст фотосинтетичних пігментів у Conocephalum conicum (L.) DUM. і Marchantia polymorpha L. (Marchantiophyta) у різних умовах росту /Ю.Драч, О. Горішна, С. Максимів, С. Хруник, Н. Джура, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 19–21 квітня 2016 р.). – Львів, 2015. – С. 162–163
  4. Драч Ю. А. Cинантропна бріофлора на території Шацького біолого-географічного стаціонару (озеро Пісочне, Шацький НПП) / З. І. Мамчур, Ю.А.Драч, М. В. Чуба // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій: Матеріали наукової конференції (Шацьк, 8–11 вересня 2016 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 65–67.
  5. Драч Ю. Екологічні особливості мохоподібних львівських залізниць / Ю. Драч, М. Чуба, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 25-27 квітня 2017 р.) Львів, 2017. – С. (у друці).
  6. Драч Ю. Епілітні мохоподібні лісопарку «Погулянка» (м. Львів) / Максимів С., Драч Ю., Мамчур З. // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 25-27 квітня 2017 р.) Львів, 2017. – С. (у друці).
  7. Драч Ю. А. Знахідки рідкісних мохоподібних на території Шацького НПП / З. І. Мамчур, Ю.А.Драч, М. В. Чуба, О. О. Дика // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій: Матеріали наукової конференції (Шацьк, 7–10 вересня 2017 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2017. – С. 75–77.
  8. Драч Ю. А. Інвазійні рослини в урбоекосистемі Львова / З. І. Мамчур, Ю.А.Драч, М. В. Чуба // Шостий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology), Вінниця. 20-22  вересня 2017: збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 137.
  9. Драч. Ю. Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні / Мамчур З., Джура Н., Думич О., Чуба М., Драч Ю., Подан І. // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55–58.
  10. Драч Ю. А. Екобіотичні особливості видів родини Orthotrichaceae (Bryophyta) в урбоекосистемі Львова / Драч Ю., Кіцілінська Я., Мамчур З. // Молодь і поступ біології: XIV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, присвячена 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (м. Львів, 10–12 квітня 2018 р.). – Львів, 2018. – С. 167–168.
  11. Драч Ю. А. Матеріали до бріофлори високогір’я Чорногори (Українські Карпати) / Мамчур З. І., Драч Ю. А., Чуба М. В., Данилків І. С. // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали П’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (19 квіт. 2018 р., м. Чернівці). – Чернівці : Друк Арт, 2018. – С. 157–159.
  12. Драч Ю. А. Раритетні види мохоподібних високогір’я Чорногірського масиву (Українські Карпати) / Мамчур З. І., Драч Ю. А., Данилків І. С., Чуба М. В. // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин : матеріали V Міжнародної конференції (25–28 травня 2018 р., Херсон). – Херсон: книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 121–124.
  13. Драч Ю. А.Субстратні групи мохоподібних гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Потелицький» / Мамчур З. І., Драч Ю. А., // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій: Матеріали наукової конференції (Шацьк, 13–16 вересня 2018 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2018. – С. 45–48.
  14. Драч Ю. Епігейні види мохоподібних із території лісопарку «Погулянка» у колекції г. Дроздовської (LW) Драч Ю., Мамчур З. // Молодь і поступ біології: присвячена 135 річниці від дня народження Я. О. Парнаса (Львів, Україна 9–11 квітня 2019 р.) – Львів: СПОЛОМ, 2018. – С. 197
  15. Драч Ю. Екологічні особливості бріофлори гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Потелицький» ) Драч Ю., Мамчур З. // Подільські читання: Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика (Хмельницький, Україна 10-12 жовтня 2019 р.) – С. 153-155.
  16. Драч Ю. Бріофіти екотопів з інтенсивним антропогенним навантаженням в урбоекосистемі Львова / Мамчур З., Антоняк Г., Драч Ю., Поліщук О., Туз О. // VII-й всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology – 2019) (Україна, Вінниця 25–27 вересня, 2019 р.) збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 125.
  17. Драч Ю. Дослідження бріофлори РЛП «Равське Розточчя» / Драч Ю., Мамчур З. // Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища Українсько-Польських прикордонних територій (Україна, Львів‒Івано-Франкове, 23-26.жовтня 2019 р.) Львів: ПАІС, 2019. С. 56-57
  18. Драч Ю. Екоморфи бріофітів малого полісся (Львівська область) // Молодь і поступ біології: XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, присвячена 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача (м. Львів, 27–29 квітня 2020 р.). – Львів, 2020. С. 96–96.
  19. Драч Ю. Попередні дані про сфагнові мохи масиву Ґорґани (Українські Карпати) / С. Притула, Ю. Драч, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, присвячена 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача (м. Львів, 27–29 квітня 2020 р.). – Львів, 2020. С. 103–104.
  20. Драч Ю. Вміст фотоситетичних пігментів у клітинах моху Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. за умов нафтового забрудення / І. Ревкевич, Ю. Драч, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, присвячена 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача (м. Львів, 27–29 квітня 2020 р.). – Львів, 2020. С. 104–105.
  21. Мамчур З., Мамчур А., Драч Ю. Матеріали про знахідки деяких видів біоти, що охороняються на міжнародному та національному рівнях у західних областях України / Знахідки видів рослин, тварин та грибів, що знаходяться під охороною, в Україні. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 19.). Вінниця : ТВОРИ, 2020. С. 282-283.
  22. Притула С., Мамчур З., Драч Ю. Поширення сфагнових мохів у Зовнішніх (Скибових) Ґорґанах (Українські Карпати) // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 19–21 квітня 2021 р.). – Львів : ТОВ «Ромус-поліграф», 2021. С.141–142.
  23. Телішевська Н., Драч Ю., Мамчур З. Мохоподібні у парках Львова в умовах різного рекреаційного навантаження // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції студен
  24. Мамчур З. І., Притула С. В., Мамчур А. П. Сфагнові мохи гідрологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Болото Ширковець» // Шацьке поозер’я в контексті змін клімату: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Петліна В. М. (1-3 жовтня  2021 р.) / за заг. ред. В. О. Фесюка. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. С. 201–203.
  25. Мамчур З. І., Драч Ю. А. Мохоподібні агроценозів верхів’я річки Західний Буг // Шацьке поозер’я в контексті змін клімату: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Петліна В. М. (1-3 жовтня 2021 р.) / за заг. ред. В. О. Фесюка. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. С. 200–201.
  26. Драч Ю.А., Мамчур З.І. Мохоподібні заболочених місць у верхів’ї річки Західний Буг // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Київ, 20 – 22 жовтня 2021 р.). – Київ: LAT & K, 2021. С. 14

Schedule

Page with teachers schedule not found!