Yura Drach

Position: Lecturer, Ecology Department

Phone (office): (032) 2394640

Phone (cell): 0637827144

Email: yuriy.drach@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

LinkedIn profile: www.linkedin.com

Research interests

bryophytes, briodindication, ecology of bryophytes, ecological mapping

Publications

 1. Мамчур З. І., Чуба М. В., Драч Ю. А. Екологічні особливості видів рослин на території залізниці міста Львова. Біологічні Студії, 2017. Т. 11(1): 135-146.
 2. Мамчур З., Чуба М., Драч Ю. Мохоподібні і судинні рослини на території залізниці міста Львова. Вісник Львівського університету. Серія біологія. 2017. Вип. 73. (в друці)
 3. Z. Mamchur, Yu. Drach, I. Danylkiv. Bryoflora of the “Pohulyanka” forest park (Lviv city). І. Changes in taxonomic composition under antropogenic transformation // Biol. Stud. 2018: 12(1); 99–112 • DOI: 10.30970/sbi.1201.542
 4. Драч Ю. Фітотестування як експрес-метод оцінки забруднення води у р. Зубра /Ю. Драч, У. Яринич, О. Цвілинюк // Молодь і поступ біології: збірник тез XІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 20–23 квітня 2015 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 172–173.
 5. Драч Ю. Особливості мохоподібних із територій різних ступенів гемеробності в урбоекосистемі Львова /Ю. Драч, К. Галадюк, М. Чуба, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 19–21 квітня 2016 р.). – Львів, 2015. – С. 153–154.
 6. Драч Ю. Вміст фотосинтетичних пігментів у Conocephalum conicum (L.) DUM. і Marchantia polymorpha L. (Marchantiophyta) у різних умовах росту /Ю.Драч, О. Горішна, С. Максимів, С. Хруник, Н. Джура, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 19–21 квітня 2016 р.). – Львів, 2015. – С. 162–163
 7. Драч Ю. А. Cинантропна бріофлора на території Шацького біолого-географічного стаціонару (озеро Пісочне, Шацький НПП) / З. І. Мамчур, Ю.А.Драч, М. В. Чуба // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій: Матеріали наукової конференції (Шацьк, 8–11 вересня 2016 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 65–67.
 8. Драч Ю. Екологічні особливості мохоподібних львівських залізниць / Ю. Драч, М. Чуба, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 25-27 квітня 2017 р.) Львів, 2017. – С. (у друці).
 9. Драч Ю. Епілітні мохоподібні лісопарку «Погулянка» (м. Львів) / Максимів С., Драч Ю., Мамчур З. // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 25-27 квітня 2017 р.) Львів, 2017. – С. (у друці).
 10. Драч Ю. А. Знахідки рідкісних мохоподібних на території Шацького НПП / З. І. Мамчур, Ю.А.Драч, М. В. Чуба, О. О. Дика // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій: Матеріали наукової конференції (Шацьк, 7–10 вересня 2017 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2017. – С. 75–77.
 11. Драч Ю. А. Інвазійні рослини в урбоекосистемі Львова / З. І. Мамчур, Ю.А.Драч, М. В. Чуба // Шостий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology), Вінниця. 20-22  вересня 2017: збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 137.
 12. Драч. Ю. Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні / Мамчур З., Джура Н., Думич О., Чуба М., Драч Ю., Подан І. // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55–58.
 13. Драч Ю. А. Екобіотичні особливості видів родини Orthotrichaceae (Bryophyta) в урбоекосистемі Львова / Драч Ю., Кіцілінська Я., Мамчур З. // Молодь і поступ біології: XIV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, присвячена 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (м. Львів, 10–12 квітня 2018 р.). – Львів, 2018. – С. 167–168.
 14. Драч Ю. А. Матеріали до бріофлори високогір’я Чорногори (Українські Карпати) / Мамчур З. І., Драч Ю. А., Чуба М. В., Данилків І. С. // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали П’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (19 квіт. 2018 р., м. Чернівці). – Чернівці : Друк Арт, 2018. – С. 157–159.
 15. Драч Ю. А. Раритетні види мохоподібних високогір’я Чорногірського масиву (Українські Карпати) / Мамчур З. І., Драч Ю. А., Данилків І. С., Чуба М. В. // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин : матеріали V Міжнародної конференції (25–28 травня 2018 р., Херсон). – Херсон: книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 121–124.
 16. Драч Ю. А.Субстратні групи мохоподібних гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Потелицький» / Мамчур З. І., Драч Ю. А., // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій: Матеріали наукової конференції (Шацьк, 13–16 вересня 2018 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2018. – С. 45–48.

Schedule

Page with teachers schedule not found!