Oksana Dumych

Position: Docent, Ecology Department

Scientific degree: Candidate of Biological Sciences

Academic status: Associate Professor

Email: oksana.dumych2@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Zooindication of state of water ecosystems; structure of the zooplankton communities under anthropogenic factors; zooplankton – an object of biotesting.

Publications

 1. Дослідження якості води р.Зубра за допомогою біоіндикації та біотестів /Цвілинюк О., Яринич У., Думич О., Джура Н.М. / Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Ґжицького. – 2017.  – Сер. с/г науки. – Т. 19. – № 79. – С. 48–54.
 2. Цьонь Н.І. Вирощування екологічно безпечної продукції рибництва через стимуляцію ставової екосистеми комплексом заходів із препаратами «Ековітал» та «ROST-концентрат (15+7+7)» / Цьонь Н., Ковальчук О., Думич О., Титова Л., Добрянська О., Качай Г. /Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2017.  – Серія «Тваринництво», випуск 7 (33). – С. 232–237.
 3. Формування гідроекосистеми під дією препарату «Rost-концентрат» в умовах мікрокосмів» /Цьонь Н., Ковальчук О., Думич О., Добрянська О./ Вісник Сумського національного аграрного університету. – №7 (30). – 2016. –  С.215-220.
 4. Ялинська Н. Збіжність значень, які характеризують функціональну активність зоопланктону і забруднення / Андрущишин О., Думич О.,  Савицька О.  // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 157-163.
 5. Думич О.Я. Зоопланктон озера Люцимер Шацького національного природного парку / Думич О.Я., Бекас Б.О., Савицька О.М.   // Науковий вісник НЛТУ України:  збірник науково-технічних праць. Вип.20.4 –Львів, 2010. – С.59-63.
 6. Думич О.Я. Зоопланктонні і нектонні угруповання у водоймах на території українського Розточчя / Думич О.Я., Забитівський Ю.М., Баранов В.І. // Наук. записки / Сер.  біол. Вид-тво Тернопіл. ун-ту. – 2010. – Том 2(43).  – C. 172–175.
 7. Хижняк М.І. Динаміка чисельності зоопланктону у ставах удобрених зерновою бардою / Хижняк М.І., Н.І.Цьонь,  Думич О.Я. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія. – 2010. – № 2 (43). — С.513-516.
 8. Хижняк М.І. Видова подібність зоопланктону у вирощувальних ставах, удобрених зерновою бардою та перегноєм / Хижняк М.І., Цьонь Н.І., Думич О.Я., Ялинська Н.С. / Рибне господарство. 2010. Вип. 68. — С.112-117.
 9. Думич О.Я. Оцінка якості води ставів в категоріях сапробності / Думич О.Я. // Науковий вісник НЛТУ України:  збірник науково-технічних праць. Вип.19.4 –Львів, 2009. – С.72-75.
 10. Баранов В. Дослідження придатності мулу рибницьких ставів як органічного субстрату для рекультивації грунту природних відвалів вугільних шахт / Баранов В., Войціхівська А., Думич О., Забитівський Ю., Рахметов Д., Хмелівський  В. // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2009. – Вип. 49. – C.195-201.
 11. Думич О.Я. Зоопланктон і оцінка екологічного стану водойм верхів’я річки Верещиця / Думич О.Я., Забитівський Ю.М., Савицька О.М. // Вісник Чернівецького університету. Сер. біол. – 2008. – Вип. 417. – C. 125–128.
 12. Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / за ред. Й.В.Царика, співавтор розділу ”Зоопланктон водойм Шацьких озер” . Львів: Євросвіт, 2008. – 216 с.
 13. Ялинська Н.С. Зміни чисельності та біомаси одноклітинних і багатоклітинних організмів зоопланктону у придонному шарі ставів за умови їхнього органічного забруднення / Ялинська Н.С., Андрущишин О.П., Думич О.Я. // Вісник Львівського ун-ту. -2007. – Серія біологічна. – Вип. 44. – С. 80-88.
 14. Думич О.Я. Зоопланктон озер Шацького національного природного парку / Думич О.Я, Савицька О.М. // Міжвідомчий збірник наукових праць «Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону». Вісник Донецького ун-ту. Серія біологічна. – 2007. Вип.6. – С.106-112.

Biography

Graduated the biological faculty of Lviv national university named after Ivan Franko (1989), post-graduated courses at zoology chair of Lviv national university (1996). During 1990-2012 worked as researcher of scientific and research laboratory “Environmental protection and rational use of natural resources” at the department of zoology. Since November 2012 – docent of ecology department. Member of the Ukrainian hydroecological society.

Schedule

Page with teachers schedule not found!