Olha Savytska

Position: Associate Professor, Ecology Department

Scientific degree: Candidate of Biological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239 46 40

Email: olha.savytska@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Academia.edu profile: www.researcherid.com

Research interests

faunal groups of natural and man-made ecosystems; fauna of urban ecosystems; grouping of nesting birds; zoobenthos as an indicator of aquatic ecosystem status; nature reserves; invasive species; ecology of bumble bees.

Publications

Scientific achievments include more than 60 scientific works. Of these, the last:

1. Савицька О.М., Олексів О.М.,.Єдинак О.П, Забитівський Ю.М. Потенційна токсичність води ставів та річок західного регіону України // Вісник Львівського Університету (Серія біологічна), 2001. – Вип.27. – С. 124-127.
2. Савицька О.М, Забитівський Ю.М. Сучасний гідроекологічний стан озер Пісочне та Перемут Шацького національного природного парку // Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. Володимира Гнатюка. Серія “Біологія”. – 2001. – № 4(15). – С.146-147.
3. Ялынская Н.С., Олексив И.Т., Андрущишин О.П., Думич О.Я., Едынак О.П., Савицкая О.Н., Забытивский Ю.М. – Гидробиологические индикаторы токсификации прудов Западного региона Украины // Гидробиол. журн. – 2002.- 38, №4. – С.57-70.
4. Забитівський Ю.М., Савицька О.М. Динаміка накопичення міді у лусці, зябрах і кишківнику коропа // Наук. вісн. ЛДЛТУ: проблеми урбоекології та фітомеліорації. – 2003. – Вип.13.5. – С. 263-272.
5. Савицька О.М. Фітофільний зообентос озера Пісочне // Наук. вісн. ЛДЛТУ: заповідна справа. – 2005. – Вип.14.8. – С.212-214.
6. Цвілинюк О. М. Дослідження якості води р.Зубра за допомогою біоіндикації та біотестів / О. М. Цвілинюк, У. М. Яринич, О. Я. Думич, Н. М. Джура, О. М. Савицька // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія Сільськогосподарські науки. – 2018. – Т. 19. – № 79. – С. 48 – 54.
7. Думич О.Я., Іванець О.Р., Лєснік В.В., Савицька О.М., Яворський І.П. Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / Львів: Євросвіт, 2008.–216 с.
8. Ялинська Н., Андрущишин О., Думич О., Савицька О. Збіжність значень, які характеризують функціональну активність зоопланктону і забруднення / Вісник Львівського ун-ту, Сер. біологічна. Вип.56. – Львів, 2011. – С. 157-163.
9. Antonyak H. Iodine in the diet and human health. / H. Antonyak, O. Pershyn, N. Panas, O. Lupak, N. Hoivanovych , O. Savytska , Y. Zhylishchych // Ecology and human health. Chapter 3. – Krynski A., Tebug G.K., Voloshanska S. (eds.). – Czestochowa : Educator , 2018 . – P. 35 – 52.
10. Antonyak H. Environmental distribution of iodine and its practical applications / H. Antonyak, N. Panas, O. Pershyn, N. Hoyvanovych, O. Lupak, O. Savytska, A. Polishchuk, S. Monastyrska // Acta Carpathica. – 2018. – Vol. 28. – P. 21 – 30.
11. Хомич Н. П. Вплив Хрому (vi) на процес пероксидації ліпідів і стан антиоксидантної системи в клітинах печінки, нирки та легень кроликів / Н. П. Хомич, Г. Л. Антоняк, О. М. Савицька // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 3 (63). – С. 431 – 436.
12. Шидловський І. Іменні колекції Зоологічного музею Львівського університету / І. Шидловський, А. Затушевський, І. Тимків, І. Комарницький, О. Савицька // Музеї Львова: події, колекції, люди. Матеріали науково-практичної конференції, Львів, 30-31 жовтня 2014 року / Львівський історичний музей. – Львів: Апріорі, 2015. – С. 13 – 37.
13. Думич О. Я. Гідроекологія. Методичні вказівки до лабораторних занять студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / О. Я. Думич, Г. Л. Антоняк, О. М. Савицька // – Львів: СПОЛОМ, 2015. – 34 с.
14. Фауністичне різноманіття стариць річки Західний Буг: Монографія / Й. В. Царик, І.В. Дикий, О. М. Савицька [та ін. ]. – ( за ред. Й. В. Царика ) . – Львів : СПОЛОМ , 2014 . – 124 с.

Biography

Graduated from the Biology Department of Ivan Franko Lviv State University (1979) and received her postgraduate studies at the Institute of Evolutionary Ecology and Animal Morphology. A.M. Severtsov Academy of Sciences of the USSR (1985). Since 1995 – Senior Researcher at the Department of Zoology, Faculty of Biology, Ivan Franko National University, since 2012 – Associate Professor of the Department of Ecology. Member of the Ukrainian Hydrobiological Society.

Schedule

Page with teachers schedule not found!