Оксана Щербакова

Position: Associate Professor, Genetics and Biotechnology Department

Scientific degree: Candidate of Biological Sciences

Phone (office): (032) 239-47-68

Google Scholar profile:

Courses

Publications

  1. О. Щербакова. Характеристика фенотипових змін нейродегенеративного мутанта 4.14.10 за геном SNF4agamma в умовах оксидативного стресу // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 66. – С. 156-163.
  2. Матийцив Н.П., Магоривска И.Б., Щербакова О.В., Черник Я.І., Максимив Д.В. Генетический анализ нейродегенеративных мутантов Drosophila melanogaster по 3-й хромосоме, индуцированных этилметансульфонатом // Генетика. – 2009. – Т.45, № 2. – С. 196-202.
  3. О.В. Щербакова, І.І. Могиляк, Н.П. Матійців, Д.В. Максимів, Я.І. Черник. Зміни у тканині мозку нейродегенеративного мутанта 4.14 Drosophila melanogaster в нормі та за умов гіпероксії // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб.наук.пр. / Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім.М.І.Вавилова. – К. Логос, 2008. – Т.4. – С. 339–342.
  4. Д.В. Максимів, Н.Я. Голуб, І.Б. Магорівська, І.І. Ступницька, О.В. Щербакова, Я.І. Черник. Drosophila melanogaster – модель для молекулярно-генетичних досліджень нейро- та міопатій // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб.наук.пр. / Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім.М.І.Вавилова. – К. Логос, 2007. – Т.1. – С. 269-272.

Biography

Народилася у м. Львові.

У 1998 р. закінчила Львівський фізико-математичний ліцей та вступила до Львівського національного університету ім. І. Франка на кафедру генетики та біотехнології. В 2003 р. захистила магістерську роботу на тему: «Вивчення активності синтази оксиду азоту в нейродегенеративних мутантів та мух дикого типу Drosophila melanogaster» (науковий керівник к.б.н. доц. Максимів Д.В.). Протягом 2003-2008 рр. навчалася у аспірантурі. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.15 – генетика на тему: «Генетичний аналіз та поведінкові реакції мутантів Drosophila melanogaster із дегенеративними змінами в тканині мозку» (науковий керівник к.б.н. доц. Максимів Д.В.). За час навчання і роботи в університеті була співвиконавцем міжнародних проектів INTAS-Україна 96-1459 “Дегенерація і регенерація мозку: молекулярно-генетичний аналіз у дрозофіли”, CRDF UKB 1-2646-LV-05 “Дрозофіла як модельна система м’язевої дистрофії: молекулярно-генетичний аналіз дистрофін – дистрогліканового комплексу”, а також отримала індивідуальний міжнародний грант INTAS для молодих науковців «Functional analysis of new Drosophila mutants with age-dependent neurodegeneration» та проходила стажування у Інституті зоології університету м. Регенсбург (Німеччина) під керівництвом проф. д.б.н. S. Schneuwly.

У 2007-2014 рр. працювала асистентом кафедри генетики та біотехнології, з 2014 – доцент кафедри генетики та біотехнології ЛНУ імені Івана Франка.

2016-2017 – проходила наукове стажування в Пенсильванському університеті (США) у лабораторії проф., д.б.н. N. Bonini.

Schedule

Page with teachers schedule not found!