Питання для практичних занять з курсу «Біоенергетика»

19.02.2019 | 21:19

Питання для практичних занять з курсу «Біоенергетика»

 1. 50 років досліджень енергетичних процесів на кафедрі фізіології людини і тварин Львівського університету імені Івана Франка
 2. Альтернативні до АТФ джерела запасання енергії
 3. Ендосимбіотична теорія походження мітохондрій
 4. Енергетика фотосинтезу
 5. Ключова роль ацетил-КоА у клітинному метаболізмі
 6. Компоненти циклу Кребса як біосинтетичні інтермедіати
 7. Львівський період наукової діяльності Якова Парнаса
 8. Мітохондріальні хвороби: генетика vs метаболіка
 9. Мітохондрії і калоригенний ефект або як не замерзнути у берлозі
 10. Особливості енергетичних процесів у бактеріях
 11. Особливості енергетичного метаболізму бурштинової кислоти: теорія та практика
 12. Полярографія в біоенергетиці: історія, теорія і практика
 13. Порівняльна характеристика аеробного та анаеробного гліколізу
 14. Порівняльна характеристика біоенергетичних процесів у печінці та серці
 15. Роль аденілаткіназної реакції у м’язах та ін. органах
 16. Хімічна, конформаційна та хеміосмотична теорії спряження дихання та окисного фосфорилювання: різні відповіді на одне питання
 17. Як працює АТФаза або АТФазний вальс на «раз-два-три»?