Спеціалізована вчена рада

У Львівському національному університеті імені Івана Франка функціонує спеціалізована вчена рада К 35.051.14 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями:

  • 03.00.02 – біофізика
  • 03.00.04 – біохімія
  • 03.00.13 – фізіологія людини і тварин

 

Спеціалізована вчена рада була створена у 1995 році і є єдиною в Західній Україні радою з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за цими спеціальностями. Основними засадами, на яких працює рада, є:

  • науковість і принциповість
  • об’єктивність і вимогливість
  • доброзичливість і некорисливість.

 

Головою спеціалізованої вченої ради є доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Манько Володимир Васильович (спеціальність 03.00.13).

Заступник голови ради: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри біофізики та біоінформатики Львівського національного університету імені Івана Франка Бабський Андрій Мирославович (спеціальність 03.00.02)

Секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біофізики та біоінформатики Бура Марта Володимирівна.

Контактна інформація:
(032) 239-47-90
k35.051.14.lnuif@lnu.edu.ua

Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 07 жовтня 2016 року наказом № 1222 від 29.09.2016 діяльність спеціалізованої вченої ради продовжено строком на три роки.

  • Склад спеціалізованої вченої ради К 35.051.14
Прізвище, ім’я, по-батькові Науковий ступінь, шифр спеціальності в раді
Манько Володимир Васильович д.б.н., професор 03.00.13
Бабський Андрій Мирославович д.б.н., с.н.с. 03.00.02
Бура Марта Володимирівна к.б.н., доцент 03.00.02
Антоняк Галина Леонідівна д.б.н., професор 03.00.04
Вовканич Любомир Степанович к.б.н., доцент 03.00.02
Гачкова Галина Ярославівна к.б.н., доцент 03.00.04
Дацюк Леонід Олексійович к.б.н., с.н.с. 03.00.04
Іккерт Оксана Володимирівна к.б.н., доцент 03.00.13
Іскра Руслана Ярославівна д.б.н., с.н.с. 03.00.04
Марченко Сергій Михайлович д.б.н., професор 03.00.02
Мисаковець Олексій Григорович к.б.н., доцент 03.00.13
Осташ Богдан Омелянович д.б.н., с.н.с. 03.00.02
Санагурський Дмитро Іванович д.б.н., професор, 03.00.02
Сибірна Наталія Олександрівна д.б.н., професор, 03.00.04
Стойка Ростислав Степанович член-кор. НАН України, д.б.н., професор, 03.00.04
Терек Ольга Іштванівна д.б.н., професор, 03.00.04
Федірко Наталія Вікторівна д.б.н., професор, 03.00.13
Фекета Володимир Петрович д.б.н., професор, 03.00.13
Царик Йосиф Володимирович д.б.н., професор, 03.00.13

 

Інформація для здобувачів наукових ступенів