Tetiana Petryn

Position: Postgraduate Student, Biochemistry Department

Email: Tetiana.Petryn@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

ORCID profile: orcid.org

Scopus profile: www.scopus.com

Research interests

Application of Ganoderma lucidum (W. Curt.:Fr.) P. Karst) for the correction of metabolic syndrome.

Publications

 1. Petryn T.S., Nagalievska M.R., Wasser S.P., Sybirna N.O. Effect of the Lingzi or Reishi Medicinal Mushroom Ganoderma lucidum (Agaricomycetes) on Hyperglycemia and Dyslipidemia with Experimental Metabolic Syndrome Erythrocytes. International journal of medicinal mushrooms. 2023. № 25(5). P. 17–30. https://doi.org/10.1615/IntJMedMushrooms.2023047834
 2. Nagalievska M.R. Petryn T.S., Sybirna N.O. Influence of High-Carbohydrate and High-Lipid Diet on the Enzymatic Link of Antioxidant Protection and the Level of Oxidatively Modified Proteins and Lipids in Rat Erythrocytes. Cytology and Genetics. 2022. № 56. P. 1–8. https://doi.org/10.3103/S009545272201008X
 3. Petryn T., Nagalievska M., Sybirna N. Comparison of high-fat and highcarbohydrate diets for obtaining an experimental model of metabolic syndrome. Studia Biologica. 2021. Vol. 15, № 1. P. 3–14. http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1501.642
 4. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Потенціал використання якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) для корекції порушення функціонування антиоксидантної системи за метаболічного синдрому. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, 25 березня 2020 року. – Березоточа, 2020. – С. 236–241.
 5. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Гіпоглікемічна дія міцелію гриба Ganoderma lucidum (W. Curt.:Fr.) P. Karst за умов експериментального метаболічного синдрому. Збірник публікацій I Міжнародної науково-практичної online конференції «Сучасні досягнення експериментальної, клінічної, екологічної біохімії та молекулярної біології», 7 березня 2024 р., м. Харків. С. 461-463.
 6. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Вплив лікарського гриба Ganoderma lucidum (Agaricomycetes) на еритроцити за умов експериментального метаболічного синдрому. Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 18-20 квітня 2024 р.). – Львів, 2024. – С. 67-68.
 7. Радонь О., Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Зміни вмісту стабільних метаболітів оксиду нітрогену в печінці щурів за експериментального метаболічного синдрому та на фоні застосування трутовика лакового (Ganoderma lucidum (W. Curt.:Fr.) P. Karst). Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 18-20 квітня 2024 р.). – Львів, 2024. – С. 69-70.
 8. Степанюк С., Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Вплив трутовка лакового (Ganoderma lucidum (W. Curt.:Fr.) P. Karst) на вміст стабільних метаболітів оксиду нітрогену в еритроцитах тварин з метаболічним синдромом. Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 18-20 квітня 2024 р.). – Львів, 2024. – С. 71-72.
 9. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Вплив гриба Ganoderma lucidum на функціонування ферментативної системи антиоксидантного захисту клітин печінки та активність амінотрансфераз за експериментального метаболічного синдрому. XIХ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, 26-28 квітня 2023 р.: збірник тез. – Львів, 2023. – С. 33-34.
 10. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Застосування суспензії міцелію Ganoderma lucidum (W. Curt.:Fr.) P. Karst для корекції гіперглікемії та дисліпідемії за експериментального метаболічного синдрому. XVIII Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, 6-7 жовтня 2022 р.: збірник тез. – Львів, 2022. – С. 16.
 11. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н.  Вплив суспензії міцелію гриба Ganoderma lucidum на активність аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази за експериментального метаболічного синдрому. Актуальні проблеми сучасної біохімії, клітинної біології та фізіології: матеріали VI Міжнародної наукової конференції (м. Дніпро, 6-7 жовтня 2022 р.). – Д.: Ліра, 2022. – C. 56–58.
 12. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Гіпоглікемічний ефект суспензії порошкоподібного міцелію гриба Ganoderma lucidum за експериментального метаболічного синдрому. XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, 19–21 квітня 2021 р.: збірник тез. – Львів, 2021. – С. 42–43.
 13. Петрин Т., Писанчин О., Нагалєвська М., Сибірна Н. Вплив водного екстракту листя якона (Smallanthus sonchifolius) на ліпідний профіль щурів з експериментальним метаболічним синдромом. Науковопрактична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії», 1 жовтня 2021 р.: матеріали конференції. – Харків, 2021. – С. 119–120.
 14. Petryn T., Nagalievska M., Sybirna N. Changes of lipid profile and lipid peroxidation parameters depend on type and duration of metabolic syndrome induction. The 5th International Scientific Conferense Current Problems of Biochemistry, Cell Biology and Physiology, 1–2 жовтня 2020 р.: збірник матеріалів конференції. – Дніпро, 2020. – C. 117–118.
 15. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Зміни ліпідного профілю й окремих гематологічних показників крові щурів за ліпід-індукованого метаболічного синдрому. XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, 27–29 квітня 2020 р.: збірник тез. – Львів, 2020. – С. 33.
 16. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Морфофункціональні зміни клітин крові за ліпід-індукованого метаболічного синдрому. XV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, присвячена 135 річниці від дня народження Я. Парнаса, 9–11 квітня 2019 р.: збірник тез. – Львів, 2019. – С. 75.

Biography

2022 – till now PhD student at the Department of Biochemistry, Faculty of Biology, Ivan Franko National University of Lviv

2020 – 2022 MSc at the Department of Biochemistry, Faculty of Biology, Ivan Franko National University of Lviv

2016 – 2020 Bachelor’s stadies at the Department of Biochemistry, Faculty of Biology, Ivan Franko National University of Lviv

2013 – 2016 Student of Kovel Professional Medical College, “Pharmacy”

2004 – 2013 Studying at the Ivan Klymiv-Legenda secondary school of Silets

Awards

2024 – 1st Prize for Oral Presentation in Section “Biochemistry” in XX International Scientific Conference for Students and PhD Students: “Youth and Progress of Biology”, Lviv, Ukraine

November 2023 – Individual grant from the Jagiellonian University and the Polish National Agency for Academic Exchange

June 2023 – Individual grant from the Jagiellonian University and the Polish National Agency for Academic Exchange

2023 – 2nd Prize for Oral Presentation in Section “Biochemistry” in XIX International Scientific Conference for Students and PhD Students: “Youth and Progress of Biology”, Lviv, Ukraine

2022 – 1st Prize for Oral Presentation in Section “Biochemistry” in XVIII International Scientific Conference for Students and PhD Students: “Youth and Progress of Biology”, Lviv, Ukraine

2021 – Awarded a prize from the Student Union of Ivan Franko National University of Lviv for high achievements in education and scientific work, active public position, creativity and innovation

2021 – 1st Prize for Oral Presentation in Section “Biochemistry” in XVI International Scientific Conference for Students and PhD Students: “Youth and Progress of Biology”, Lviv, Ukraine

2019 – 2nd Prize for Oral Presentation in Section “Biochemistry” in XV International Scientific Conference for Students and PhD Students: “Youth and Progress of Biology”, Lviv, Ukraine